Bővebben: 2018. november 17. – Szombat"szüntelenül kell imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk." Lk 18,1
Mi emberek olyan könnyen elfáradunk, feladjuk álmainkat, céljainkat! Ezért érnek olyan hamar véget a barátságok, ezért van olyan sok válás, magára hagyott gyermek! Ezért adják fel az emberek tanévközben az egyetemet, amelyre ők szabad akaratukkal önként jelentkeztek, a munkahelyeket is legtöbbször ezért cserélgetik az emberek olyan gyakran! Sajnos az imádságba is hamar belefáradunk, és nyűgös gyerekként feladjuk céljainkat, másfelé fordítjuk arcunkat!!
Megcsodáltam a törpe pingvineket, e sokszor e 30-40 centire megnövő, 1-1,5 kg tömegű madárka akár egy hónapig is kint halászik az óceán nyílt vizén, de ilyenkor tavasszal minden este hazajön, feltotyog a meredek parton, ahová én nembiztos, hogy fel tudnák mászni, a földbe kis barlangot váj, majd itt 39 napig felváltva kotlik a két szülő! Néztem a hatalmas hullámokat, ahogy neki csapodnak a sziklafalnak, és elgondolkoztam azon, hogy milyen nehéz ennek az állatnak az élete! Minden hajnalban elindul, jó korán, hogy a ragadozok megjelenése előtt kint legyen a nyílt vízen, beúszik az óceánba 8-10 kilométert, összefog annyi halat amennyit csak tud, és jön dacolva hullámveréssel, minden veszéllyel, piciny kis lábain felmászik a hegyre, hogy enni hozzon a kicsinyeinek! Ez az ő léte, és teszi ezt nap mind nap, míg élet van benne!! 
Mindazt mit Isten tőlem kér, e kis pingvin kitartó hősiességével tegyem meg én is! Azt a munkát, feladatot, mit nagylelkűen, fiatal koromban felvállaltam nap mind nap hűségesen vigyem jó végre! Döntéseimet, ígéreteimet, fogadalmaimat tartsam meg, ne engedjem el annak a kezét akit a jó Isten rám bízott, akivel együtt indultam el az örök élet útján!! Hűségesen végezzem állapotbeli kötelességeimet egy kis pingvin kitartásával!
A jóban kitartva,  mindhalálig, 
Csaba t. 
Kép: A kék pingvin, más néven törpe pingvin (Eudyptula minor) a madarak (Aves) osztályának a pingvinalakúak(Sphenisciformes) rendjébe, ezen belül a pingvinfélék (Spheniscidae) családjába és a Spheniscinae alcsaládjábatartozó faj.[1] Maori nyelven ezt a kismadarat, kororā-nak nevezik. 
Bővebben a Kék pingvinekről itt olvasgatnak : Kék_pingvin
Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: „Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.” A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: „Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.” 
Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”  
Lk 18,1-8
Bővebben: 2018. november 16. – PéntekAnyánk az Egyház azt szeretné, ha ilyenkor a liturgikus év végén leüljünk és elgondolkodjunk el az idő múlásán!! Mennyi telt el az élet nevű nagy játékból, és vajon még mennyi van hátra?? Sikerült a mulandó javakból örök értékeket, kincseket gyűjtenem, olyant ami megmarad az örök életre?? Ha most Teremtőm a nevemen szólítva magához hívna, mit tudnák felmutatni büszke örömmel!?
Sokan azt tartják, hogy nem érdemes célokat megfogalmazni, küzdeni, beszélni mert úgy is fölösleges! Közel öt évvel ezelőtt voltam Ausztráliában, sokat beszéltem a gyermekeinkről, az élet melletti döntésről, imádkoztunk, gyermekáldásért és lám egy fiatal pár vállalta a harmadik gyermeket! A képen mosolygó kis Emese betöltötte a negyedik élet évét és megmutatta a lakásuktól nem messze lévő Botanikuskertet! Elmentünk a madárleshez, gyönyörködtünk a szebbnél szebb virágokban, de a legnagyobb szenzáció a kiskacsák mellett a tóban fürdő "Ricsi" volt! Emese így nevezi ő a hosszú nyakú teknősbékát!!
Itt Ausztráliában minden nagyra nő, az itteni kardvirág alatt, lehet bújocskázni, Emesével próbáltunk elbújni, na de az apukája nem csak felfedezett, de le is fényképezett bennünket! Számomra nagy öröm minden egyes gyermek, gyakran mondogatom, hogy én minden pénzemet gyerekbőrben szeretném tartani, arra bíztatlak benneteket is, hogy szeressétek a gyermekeket! Nekünk Krisztus nem a végső dolgoktól való félelmet adta, hanem az élet szolgálatának a parancsát!! Döntsetek amíg lehet az élet mellett, minden cselekedeteteknek, lépéseteknek a végső célja legyen a ti gyermeketek, unokátok, mert aki az élet mellett dönt, az Isten mellett dönt, hisz maga Jézus Krisztus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet!! Jn 14,6
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: „Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik, és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre. Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják.” A tanítványok megkérdezték: „Hol lesz ez, Uram?” Azt felelte: „Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok.”
Lk 17,26-37
Bővebben: 2018. november 15 - CsütörtökÚjból és újból rácsodálkozom a látható világban feltündöklő Teremtő végtelen erejére, jóságára, bölcsességére! Bármerre is nézek, akár az élőlények világába, akár a csillagok végtelenbe nyúló világába, azt látom, hogy a legparányibb részlet is csodálatosan ki van gondolva, minden mindennel összefügg, jó látni ahogy sejtekből, molekulákból, atomokból és annál is parányibb részekből felépülő kozmoszunk működik! 
Hiszek a holnapban, hiszem, hogy ha verejtékezve, vajúdva, vérezve is, de újjá fog születni újból és újból mennyei Atyánk szeretett gyermeke, az ember! Lelkembe nézek, Istenem elé térdelek és azt érzem, hogy én a porszem, a kibontakozó élet prófétája kell, hogy legyek! Hiszem, hogy minden gond, baj, nehézség ellenére, nekünk Isten botladozó papjainak az a hivatásunk, hogy újból és újból magasba emeljük a remény zászlaját, hirdetve Megváltónk vigasztaló üzenetét: Ne féljetek, én legyőztem a halált! 
Mennyei Atyánk kezébe kapaszkodva, az életet szolgálva, 
Csaba t. 
Kép: Párzó Kakaduk
Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, ezt válaszolta nekik: ,,Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem fogják azt mondani: ,,Íme itt van,'' vagy ,,Amott''. Mert az Isten országa köztetek van.'' A tanítványoknak pedig ezt mondta: ,,Jönnek napok, amikor szeretnétek látni az Emberfiának egyetlen napját, és nem fogjátok látni. Ha azt mondják majd nektek: ,,Íme, itt van'', ,,íme, ott van''; ne menjetek el és ne fussatok oda. Mert mint ahogy a cikázó villám az ég egyik végétől a másikig látszik, olyan lesz az Emberfia is az ő napján. De előbb még sokat kell szenvednie, és el kell, hogy vesse ez a nemzedék.
Lk 17,20-25
Bővebben: 2018. november 14. - SzerdaMennyi hála van bennem? Mindazért mit kaptam, ami vagyok, tudok-e megelégedett szívvel köszönetet mondani?! Itt Ausztráliában egy kedves nagyszalontai hölgy, életét egy természetvédelmi alapítvány szolgálatára szentelte, az ő meghívására eljutottam egy koala központba. Itt készítettem a csatolt kis filmet erről az aranyos jószágról, melynek semmi köze nincs a medvéhez, csak az ország első fehér telepesei tévesen így nevezték! A koala (Phascolarctos cinereus) Ausztráliában őshonos erszényes, növényevő állat, a koalafélék családjának egyedüli élő képviselője. A koala szó a katang bennszülött nép nyelvéből származik, jelentése „nem ivó”.
Néztem ezt a kis szőrcsomót, aki amúgy a legmelegebb bundát hordja itt ahol hó sohasem hull, és Isten gondoskodó jóságáról gondolkodtam! Ez az állat csak bizonyos eukaliptusz fajták levelét fogyassza, ebből nyeri a vizet, a kevéske energiát, mely számára csak napi négy óra ébrenléthez elégséges. A rostos kemény levelek emésztéséhez 10 nap szükséges, mialatt fent az ágak hegyén képes egy helyben napi húsz órát is aludni a gyér árnyékban! 
Isten gondoskodó jósága mindannyiunknak kijelölte az útját az életben! Egy - egy élőlénynek mennyivel másabb sorsa van, mint nekünk embereknek, és mégis szemmel láthatóan jókedvűek, vidámak, csendben élik a maguk egyszerű életüket! Én mennyire tudom elfogadni mindazt, mit a gondviselés jónak látott nekem felkínálni? Van bennem hála és köszönet mikor sokszor oly ízletes, finoman elkészített táplálékoktól roskadó asztal mellé leülök?! Próbáltam megenni egy eukaliptuszfa levelét, de mit is mondjak, nem jött be a kis koala étrendje, egyetlen levelet sem tudtam elfogyasztani!
Úgy gondolom, hogy nem csak azért kellene hálát adnunk ha valami súlyos betegségből meggyógyulunk, hanem életünk minden percében ott kellene nyíljon a boldog köszönet virága! Az öröm, a hála kellene legyen a mi mindennapi ruhánk, viseletünk, arról ismerjenek fel bennünket keresztényeket, hogy jókedvű örömmel dicsőítjük a mi szerető mennyei Atyánkat! Nap mint nap munkánkat végezve térjünk vissza hálatelt szívvel Megváltónkhoz Jézus Krisztushoz, és imádságos szeretettel dicsőítsük Istent!
Hálatelt szívvel!
Szeretettel, 
Csaba t.
Történt pedig, hogy miközben Jeruzsálem felé tartott, átment Szamarián és Galileán. Amikor beért az egyik faluba, szembejött vele tíz leprás férfi. Távolabb megálltak, és hangosan kiáltoztak: ,,Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!’’ Amikor meglátta őket, azt mondta: ,,Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak!’’ [Lev 13,49]. Történt pedig, hogy amíg mentek, megtisztultak. Az egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, hangosan magasztalta Istent, és lábai előtt arcra borulva hálát adott neki; s ez szamariai volt. Jézus megkérdezte tőle: ,,Nem tízen tisztultak meg? A többi kilenc hol van? Nem volt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?’’ Aztán így szólt hozzá: ,,Kelj föl és menj; a hited meggyógyított téged.’’
Lk 17,11-19
Bővebben: 2018. november 13 - Kedd Sydneybe elmentünk a helybeli Botanikus kertbe!! Rácsodálkoztunk a szebbnél szebb növényekre, bokrokra, fákra! Mindenik, más, csodálatos, a beléje irt törvények szerint teszi a maga kötelességét, növekszik színpompás szépségében virtit, virágot bont, gyümölcsöt termel, elnyílik, csendben földrehull, majd elporlad!! Mihaszna szolgaként teszi mindenik a maga dolgát, nem vár el tapsot, fizetést, hálát, egyszerűen él, míg ellnem pusztul!!
Mennyi szín, forma, szemet gyönyörköttető szépség, csak úgy ragyog csendben Isten drága ege alatt!! Milyen jó lenne tanulni a növényektől, virágoktól és gyökeret eresztve a földbe, növekedve átölelni a kék eget, hirdetni teremtő Istenünk nagyságát! Aztán majd, ha eljön az idő szelíden lehullva átadni a teret az utánunk jövőknek, hadd hirdessék ők is, tarka színeikkel, formáikkal a maguk módján  Isten irántunk való végtelen szeretetét!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:  Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: „Gyere ide tüstént, és ülj asztalhoz.” Nem ezt mondja-e inkább: „Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?” S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt.
Lk 17,7-10
Bővebben: 2018. november 12 - Hétfő„Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a tengerben! – engedelmeskedik nektek.” Lk 17,6
Sydneyben eljutottam az Ausztrál Nemzeti Tengerészeti Múzeumba, itt található például a 19. századi James Craig vitorlás hajót, illetve James Cook kapitány Endeavor hajójának eredeti nagyságú replikáját is. 
Minden fiú olvasmányaiban feltűnnek a hajók, a kalandos hajóutakról szóló történetek!! A képen is látható fából készült, vitorlás  hajó - a múzeum adatai szerint - 12-szer kerülte meg a földet! mennyi hit kellett ahoz hogy hosszú hónapokon, éveken keresztülan magányos, mobil internet kapcsolat nélküli átkelj a végtelen  óceánon?  Mennyi vihart, nehézséget ért meg ez a vén teknő, mely most szépen felújítva, lelakozva ring az öböl békés vizén, míg a társai csendben nyugszanak a hullám sírjaikban!? Álltam a patinás szép vitorlások előtt és azon gondolkodtam, hogy vajon a mai ember hite, vállalkozás kedve, teherbírási ereje, kitartása, szívóssága elődeinkkel összemérhető-e??
Számomra ez a múzeum látogatása, a kiállított tárgyakon túl, a mindenre vállalkozó férfi erő, az életveszélyes nehézségekben megmutatkozó bátorság, a természet határait szétfeszítő ember nagyság titkaiba való bepillantás is volt!! Megcsodáltam a tervező, bölcs mérnöki munkát, melyet a fa, a vasérc megmunkálásához mesteri szinten értő emberek pontosan ki is viteleztek, természetes anyagokból készült kötelekkel, vitorlákkal felszereltek, majd Isten gondviselő jóságában bizva, élő reménnyel a fedélzeten útnak is indítottak ismeretlen földek felé!!  Lehet, hogy ezek a tengerészek ittak, számunkra elképzelhetetlen bűnöket követtek el, de a nehézségekben is helytállva, kemény kitartó teherbírással ezeket a kézzel épített bárkákat a világ óceánjainak háborgó vizén, a messzi földrészek kikötőjébe biztonságosan elvezették és ez olyan érték  ami előtt a fejemet tisztelettel meghajtom!!
Adná az Isten, hogy a XXI század embere is e kor lehetetlennek tűnő feladatait  ilyen elszánt, szívos híttel, bátorsággal, találékonysággal megtudja oldani!! 
Tisztelettel, 
Csaba t.
Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz:
„Lehetetlen, hogy botrányok ne forduljanak elő; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra!
Ha vét ellened testvéred, fedd meg! De ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened, de hétszer fordul hozzád, és azt mondja: Megbántam, – bocsáss meg neki!”
Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet!”
Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a tengerben! – engedelmeskedik nektek.”
Lukács 17, 1-6
Bővebben: 2018. november 11. – Évközi 32. vasárnapNem csak pénzt adhatsz Istennek, hanem önmagadból, idődből is adhatsz szeretettel Teremtődnek!! Két rohanás között előveszed a rózsafüzéredet és csendben elmondasz egy imát, vagy elolvasol egy szentírási részt, esetleg beülsz egy templomba az oltáriszentség elé, akkor igazából Teremtődnek adtál ajándékot abból ami számodra a legdrágább, néhány percet az életedből!! 
Néhány fiatallal beszéltem, ők már voltak az Alapítványunknál önkéntesek!! Életükből pár napot, hetet az árváknak, és az árvák által Krisztusnak adtak!! Hiszem, hogy Krisztus nem az ajándék idő alatt elvégzett munka értékét nézi, lehet, hogy erőfeszítésed, csak két garast ér, de megvagyok győződve, ha nagylelkűen adsz, akkor az Isten előtt drága kincs minden perced, és megmarad az örök életre!! 
Merjünk önkéntes szolgálatot vállalni, akarjunk időt, energiát ajándékozni annak akitől mindazt amik vagyunk, s amit birtokoltunk ajándékba kaptunk!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Ildikó Németországból, sokszor sokat volt önkéntes nálunk, Isten fizesse!!
Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: „Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk.” 
Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.”  
Mk 12,38-44
Bővebben: 2018. november 10. - SzombatA kapzsiság "az emberek előtt magasztos, az az Isten előtt utálatos." Lk 16,15
Az elkövetett bűnöket a legtöbb ember érzékeli, rossznak tartja, szégyelli magát az elkövetés után! A bűn következménye fájdalommal jár, lehúzza az elkövetőt akit a  társadalom is megbélyegez! Aki mohó, túl sokat fogyaszt akár ételből, italból az elhízik, elzüllik, megüti a guta, aki lop, azt a társadalom kirekeszti, börtönbe küldi, a paráznaság szétveri a családjainkat, a hazugság a közösség peremére sodor, és lehetne folytatni a bűnök és azok következményeinek felsorolását! Egyetlen bűn van mely nagyon könnyen, észrevétlenül be tud lopózni az erények, a jó tulajdonságok sorába! Már Jézus azt mondja: a kapzsiság az emberek előtt magasztos, - de azonnal hozzá is teszi, hogy - az az Isten előtt utálatos. Igen, a birtoklás, a "szorgalmas" kaparás, harácsolás, gyűjtés első látásra erénynek tűnik, hisz az ilyen emberről azt mondják a társai, hogy lám életrevaló, ügyes, szorgalmas, lehet tőle tanulni! A gazdag ember hamar a kör közepére kerül, hatalma lesz, jómódban, kényelemben él, de akkor ez miért veszélyes, miért utálatos az Isten szemében?
A XXI. század embere számára a nagy kérdés, melyre adott válaszunktól függ az emberiség jövője is: az anyagi dolgok gyűjtése, felhalmozása, a telhetetlen kapzsiság miért bűn? 
Érdemes átgondolnunk Mesterünk találkozását az anyagi javakkal: "Jézust magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok gazdagságát,  és ezt mondta neki: Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem: Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Mt 4,8 
A gonosz lélek által felkínált "örömök" a fogyasztás, a birtoklás, a hatalom utáni vágy, olyan kísértések, melyek nem csak bennünket, de a világunkat is a pusztulásba tudják taszítani! Anyagi javakkal szépen fel van tarisznyálva a föld, de ha mindenki engedne a maga kapzsi vágyának, akkor a földet lassan bevásárló kocsikban hazahordhatnánk! A fenntarthatatlan vágyaink sodorják a világunkat fenntarthatatlan pályára, pusztulásba! Ne gyűjtsetek kincseket, mert ahol a kincsed, ott a szíved is! Jézus arra biztat, hogy nézzük az ég madarait, a rét virágait és ne gyűjtsünk, hanem bízzunk a gondviselő mennyei Atyába! Szent Ferenc a szegénységet egyenesen úrnőnek nevezi, akit - akárcsak a lovagnak a maga szíve választottját - meg kell hódítania! 
Nézzem át mindazt amim van, amit birtokolok, és ahogyan a matematikában a törteket egyszerűsítjük, ugyanúgy a magam életét is egyszerűsítsem le! Mindaz ami nem szükséges, aminek a birtoklása nem a jó Isten akarata szerinti, arról mondjak le, ajándékozzam el, adjam oda másoknak! Szabadítsam fel magamat a szeretetre, a szépre, az életre, arra, hogy Isten számára ne utálatos, hanem szeretetre méltó legyek!
Szeretettel, 
Csaba t.
Kép: Szent Ferenc és Szent Klára a nagyszalontai gyerekek előadásában.
Azt mondom hát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor az elmúlik, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki kicsiben hű, a nagyban is hű; és aki a kicsiben hazug, az a nagyban is hazug. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? És ha a máséban nem voltatok hűek, akkor ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.’’ Hallották mindezt a kapzsi farizeusok, és kigúnyolták őt. Ekkor azt mondta nekik: ,,Ti ugyan igaznak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek előtt magasztos, az az Isten előtt utálatos.
Lk 16,9-15

 

Bővebben: 2018. november 9. - Péntek"...kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból.." Jn 2, 13
Jézus kortársai szerették az Istent! Sőt, fene nagy Isten szeretetük nevében keresztre is feszítették Jézust! Népükért, egyházukért minden áldozatra készek voltak! Pedig elég lett volna szépen, békében imádkozni egy tiszta, csendes templomban!
A legtöbb baj onnan fakad, hogy mi mindig valami nagyot akarunk, de a kis dolgokról megfeledkezünk! Désen, első éves fiatal szerzetes papként, a kommunizmus bukása után mikor minden képlékeny volt és a hosszú elnyomás után azt hittük, hogy megérkeztünk a Kánaánba, én is tudtam hatalmas lendülettel nagyokat mondani. Mentségemre mondva, abban az eufórikus hangulatban úgy is gondoltam! Aztán egy ebéd közben a drága jó Hugolin atya ahogy hallgatta az én nagy terveimet, kissé morcosan azt mondotta nekem, hogy én biza olyan fene nagyon ne szeressem őt meg ezt a világot, elég lesz ha a mellette lévő szobámból mikor elmegyek leoltom a villanyt és becsukom az ajtót, hogy a huzat ne csapkodja! Akkor megsértődtem! Arra gondoltam: hogy lehet a lebukott diktátor helyében egy új világot teremteni ilyen kicsinyes alakokkal? 
Most mikor egy - egy szobából kimegyek és magam mögött próbálok mindent szépen rendben hagyni, mindig eszembe jut a drága Hugolin atya bölcs intelme, hogy az új világ kis dolgokkal kezdődik! Itt leoltom a villanyt, ott becsukok szépen egy ajtót, amoda egy virágot ültetek, és az imádság házát arra használom amire építettük: a Teremtőmmel való találkozásra! Ahhoz, hogy célba érjünk, kis léptekkel induljunk el a helyes irányba! Minden új kapcsolat, az a bizonyos új világ is kis dolgokkal kezdődik, miket nagy - nagy szeretettel viszünk véghez! 
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Kis Szent Teréz gondolata - mai ruhában!
Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?”
Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!”
A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?”
Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak.
Jn 2,13-22
Bővebben: 2018. november 8. - CsütörtökA kiengesztelődés kegyelmét merem-e, tudom-e felajánlani az ellenem is vétő testvéremnek, vagy inkább duzzogva elfordulok, ne adj Isten bosszúért lihegve, ítéletet kérek a fejére? Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek. Tudok-e örvendeni annak, ha testvérem felhagyva a bűnös életével, Isten áldásában bővelkedve új életet kezd? Akarok-e, tudok-e érte imádkozni?! Türelmes jósággal kísérem-e életét, segítem-e elszakadni a rossztól, rátalálni a boldogságot jelentő helyes útra?!
Jézus Krisztus keresi az elveszett bárányt,  de az ember szabad akaratát manipulációval, erőszakkal, zsarolással nem befolyásolja! Hányszor próbáltalak összegyűjteni, - mondja sírva Jeruzsálem falai előtt - mind kotló a csibéit, de ti nem akartátok! Az emberek elzárkózását látva Jézus nem adja fel, nem fordít hátat a bűnösöknek, hanem virágvasárnap fényes nappal újból bevonul Jeruzsálembe, lehetőséget adván, hogy a szeretet, a jóság, az ő üdvözítő személye mellett döntsünk! Az események nem állnak meg, de nagypéntek után nincs duzzogás, bosszúért lihegés, hanem felkínálja a hitükben, reményükben, szeretetükben megingott tanítványainak a vele való, - új életet adó -,  személyes találkozás lehetőségét! 
Jézus életében bármi is történik, nem tér le a szeretet útjáról!! A pislákoló mécsbelet nem oltsa ki, a megroppant nádat nem töri el, ő azt akarja, hogy a bűnös megtérjen és élete legyen és az ő élete bőségben legyen! Krisztus a mi mesterünk, a tanítvány mestere nyomába lép, mi is fel  kellene felnőnünk oda, hogy orvosai legyünk a bűnösnek és ne ítélő bírái! A bűnöst nem kiabálva, veszekedve, fenyegetve, zsarolva kellene a jóra intsük, hanem a tékozló fiú atyjának türelmével! A mi célunk amiért alázattal imádkozunk, a nagypénteken átdöfött Krisztus végtelen türelme! Az a végtelen jóság, mellyel elkísérte hosszú kilométereken keresztül a neki hátat fordító emmauszi tanítványokat! A mi álmunk, mesterünktől megtanulni azt a bölcs, gyöngéd szót, igét, azt a nyugodtan érvelő beszédet, mely a közösségből kivált, és a reménynek hátat fordító emmauszi tanítványoknak nem csak lángra gyújtotta a szívét, de mely erőt is adott nekik a megtérésre, éjnek idején a társaik megkeresésére, a hitükről való hangos tanúságtételre!  Ez a cél, és akár botladozva is, de mi is ebbe az irányba kell elinduljunk a körülöttünk élő bűnösökkel folytatott párbeszédben! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Zsombolyai lányok a templom ajtajánál.
Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.”
Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat.« Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre.
Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.”
Lk 15,1-10
Bővebben: 2018. november 7.- SzerdaMert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkének pedig kárt vallja? Mk 8,36
Gondolkodjunk el azon, hogy az önzőség és az önzetlenség mennyire határozza meg gondolataimat, szavaimat, döntéseimet, mindennapi tetteimet!! A saját javaink, céljaink, elképzeléseink eltudnak fordítani családunktól, szeretteinktől, testvéreinktől, sőt a saját népünktől, egyházunktól és olyan mérhetetlen magányba taszítanak, ami a kárhozatba sodorja a lelket!!  A pokolba vezető út jószádékkal van kikövezve!! Lelked tiszta örömét összetörni akaró gonosz, akárcsak a jó halász, értékes kívánatos csalit rak a horogra, de öt nem a hal java, hanem a hal java falatja vezeti!! Éppen ezért mielőtt döntenél enged elképzelésedet, tervedet át az önzetlenség szűrőjén, és ha kiszűrted belőle a te javadat szolgáló önző vágyakat, akkor állj neki és váltsd valóra a terveidet!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Marosfői oltárkép, Bálint Lajos érsek atya által festetett Erdély "boldogaival".
Abban az időben amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.
Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.«
Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még messze van, és békét kér tőle.
Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.”  
Lk 14,25-33

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Egészen biztos, hogy az elkötelezettség, a felelősségvállalás, az odaszentelődés, az életre szóló igenek kimondása válságba került a fejlett államokban.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2019. május 24. péntek, Eszter és Eliza napja van. Holnap Orbán napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Nap Szentje

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Isten Fiának tanításában hiszek

Isten Fiának tanításában hiszek, és nem az Ő prófétájának tanaiban.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube