Bővebben: 2017. március 6. – Hétfő"Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek,  velem nem tettétek!” 
Járjunk Jézus kedvébe, keresünk egy egyszerű, kis embert egy koldust és hívjuk meg egy kávéra, egy süteményre!! Vagy valakit, akinek amúgy nem irtunk volna levelet, írjunk egy pár kedves sort!! Gondold csak át, magát Jézust viszed el a cukrászdába, Jézust hívod fel telefonon mekkora öröm, mekkora kegyelem, ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget!! 
Egy dolog a fontos, olyant ajándékozzunk meg figyelmes szeretetünkkel, aki nem tudja viszonozni......
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Egy gyermekünk élete első foghúzásánál, félelmében belekapaszkodik társa bátorító kezébe!!  
Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és  helyet foglal dicsőséges trónusán,  akkor minden nemzet  összesereglik előtte,  ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.  Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai,  vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és  ti innom adtatok; idegen voltam,  és ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és  ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!”
Erre megkérdezik tőle az igazak:  „Uram, mikor láttunk téged éhezni,  hogy enni adtunk volna  neked, vagy  szomjazni, hogy inni  adtunk volna?  Mikor láttunk  idegenként,  hogy  befogadtunk   volna,  vagy  ruhátlanul,   hogy betakartunk volna  téged?  Mikor  láttunk  betegen  vagy  börtönben,  hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király  így felel: „Bizony, mondom  nektek:
Amit e legkisebb  testvéreim közül  eggyel is  tettetek, velem  tettétek!”
Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti, átkozottak, az  örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és  nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, és nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam  és börtönben sínylődtem: és ti nem látogattatok meg engem!”
Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy  szomjazni, idegenként vagy  ruhátlanul, betegen  vagy börtönben,  és nem  siettünk  a segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek,  velem nem tettétek!” Ezek akkor  az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.
 Mt 25,31-46
Bővebben: 2017. március 5. – Nagyböjt 1. vasárnapjaFogyasztás, hatalom, birtoklás! A gonosz lélek ma is ugyanazokkal a cselekkel szedi az áldozatait! Fogyassz, habzsolj, tégy csodát saját magadért, mond a köveknek, hogy váljanak kenyérré! Ha ez nem válna be, ott a másik kísértés! Dobd le magad fényes nappal a templom tetejéről, az emberek csodálnak, te leszel a király, hatalmad lesz, uralkodhatsz társaidon! Nem csak a fogyasztás és a hatalomvágy van ott minden emberben, hanem a birtoklás vágya is!  Megengedheted magadnak, vedd el, vidd haza, a tied lesz!
Krisztus ellene mond a csábításoknak! A táplálkozásban megvan bennem a szent mértékletesség, a ruházkodásban, otthonom berendezésében a reális igényem, vagy a mohóság vezet? Társaimmal való viszonyomban a szolgáló szeretet, vagy a másik lehengerlő, letaposó hatalom utáni vágyé a döntés? 
Nagyböjtben tudatos döntéssel a finom, drága ételek helyett forduljak az egyszerű, egészséges, tiszta táplálékok felé! Holmijaim közül mindaz mi fölösleges, nagylelkű döntéssel adjam oda azoknak, kiknek szüksége van rá! E szent negyven nap alatt, ha hatalmamban is áll, hogy másoknak utasításokat adjak, helyette próbáljam meg a krisztusi szolgáló szeretet által mozgatni a ránk bízottakat! 
Elcsendesedve vegyem észre, hogy hol és mivel támad a gonosz, hogy akarja az én, a családom vesztét okozni!
Szeretettel,
Csaba t. 
Abban  az  időben:  A  Lélek  a  pusztába  vitte  Jézust,  hogy  a   sátán megkísértse.
Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá  a kísértő és  így  szólt: „Ha  Isten  Fia vagy,  mondd,  hogy ezek  a  kövek változzanak kenyérré!” Jézus ezt felelte: „Írva van: Nemcsak kenyérrel  él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.”
Ezután a  szent  városba  vitte  őt  a  sátán,  és  a  templom  oromzatára állította. Így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva  van:
Angyalainak megparancsolta: A tenyerükön  hordozzanak téged, hogy kőbe  ne üsd a lábadat!”  Jézus ezt  válaszolta: „De az  is írva  van: Ne  kísértsd Uradat, Istenedet!”
Végül egy igen  magas hegyre  vitte őt a  sátán. Megmutatta  neki a  világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt mind neked adom, ha  leborulsz  és  imádsz  engem!”  Ekkor  Jézus  azt  mondta  neki:
„Takarodj, sátán! Mert  írva van:  Uradat, Istenedet imádd,  és csak  neki szolgálj!”
Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.
Mt 4,1-11
Bővebben: 2017. március 4. – SzombatAktív  és passzív élet!!  Amint az életrevaló legény hívja a táncba a lányt, ugyanúgy Jézus is bátran megszólítja a tanítványait és hívja őket: "Gyertek emberek halászává teszlek titeket!" A fiatalok ott hagyják a halászhálót, a bankot (vámasztalt), mindent és az ekeszarvára téve a kezüket mennek, hátra sem néznek!! Sajnos a mai Egyház inkább a sarokban ülő, petrezselymet áruló vénleányhoz hasonlít, aki várja, hogy jöjjön fehér lovon a szent, jólfésült keresztény, aki áhítattal hallgatja az ő panaszait, amiért oly kevesen kérik öt fel táncra!
Adná az Isten hogy betöltsön Jézus Krisztus bátorsága, dinamizmusa, hogy merjük az evangélium örömével megszólítani a fiatalokat, ne a botrányoktól féljünk, hanem Istenben bízzunk! Higgyünk a mindmáig munkálkodó élet Urában!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Szent Lászót megszólítja az Úr,  Szalontai gyerekek előadása a lendvai Szent Katalin templomban, Szlovéniában.
Amikor Jézus egyszer  Kafarnaumban járt, meglátott  egy Lévi nevű  vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre  fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát  rendezett  házában.  Jézussal  együtt  sok  vámos  és  más  ember telepedett az  asztalhoz.  A  farizeusok és  az  írástudók  méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az,  hogy ti a vámosokkal meg  a bűnösökkel együtt  esztek és  isztok?”  Jézus felelt  meg nekik:  „Nem  az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem,  hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”
Lk 5,27-32
Bővebben: 2017. március 3. – PéntekÖnuralom! Az egyik szentmisén, egy 4-5 éves gyermek végig hisztizett, néztem az anyukát aki angyali türelemmel viselte a gyermek hangulatának változásait, az azzal járó dühkitöréseket jelző hangeffektusokat! Jól nevelten mosolyogtam, de lelkem mélyén sajnáltam a gyermeket! Sajnáltam, mert bár sok mindent ajándékoznak neki a szülei, de az élet vezetéséhez egyik legfontosabb készséget, az önuralmat úgy tűnik, hogy nem tanítják gyermeküknek! 
Gondok, bajok, zavaró körülmények mindig is voltak, lesznek körülöttünk és bennünk, ezért gyermekeinket meg kell tanítani terhelés alatti üzemmódban is működni! Optimális feltételek mellett biztos, hogy könnyebb a feladatainkat ellátni, de nehézségek, gondok mellett, sőt ellenszélben is haladnunk kell a magunk által kijelölt úton, mert másképp a gonosz lélek biliárdgolyóivá, játékszereivé vállunk! 
Gondolkodjunk el, az étkezésben, a beszédben, a mindennapi élet különféle helyzeteiben ki parancsol nekünk, ki mozgatja nyelvünket, kezünket, lábunkat, ki irányítja gondolatainkat, döntéseinket? Akaratommal én döntöm el, hogy mikor, mit és mennyit eszem, és ezt csak a tudatosan vállalt böjt által tudom megtanulni! De ugyanúgy böjtöltethetem a nyelvemet is azáltal, hogy nem beszélek, vagy azáltal, hogy bizonyos indulatszavakat nem ejtek ki! Eleinte furcsa lesz, de ha elindulsz ezen az úton akaraterődet edzve, rájössz, hogy jó otthon lenni saját testedben, uralkodni mindazokon a készségeken, miket a jó Isten nekünk ajándékozott!
Egy jó szülő a gyermekének megmagyarázza, hogy az iskolában, templomban, vagy akár ha látogatóba megyünk, akkor nyugodtan kinézünk a fejünkből, figyelünk!!! Igen, az emberek hozzánk szólnak és mi figyelünk, mert ezáltal okosabbak, ügyesebbek leszünk, szépen viselkedünk, hogy ne legyünk mások terhére, mert azt amit te elvársz másoktól, azt kell te is nyújtsd másnak! Több ezer gyermeknek magyaráztuk ezt el, és azt látom, hogy a gyermekek megértik, s lassan felnőve így hasznos tagjai lesznek a társadalomnak!
Nagyböjt van, egyszerű kis lépésekkel induljunk el az önnevelés útján, tanuljunk meg viselkedni, parancsolni önmagunknak, hogy egy boldog társadalomban mi is boldogok lehessünk!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Gyermek szépen viselkedik a fogorvosnál.
Keresztelő János tanítványai  egyszer Jézushoz  járultak, és  megkérdezték tőle: „Miért  van az,  hogy mi  és a  farizeusok gyakran  böjtölünk, a  te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?” Jézus így felelt nekik:  „Vajon szomorkodhat-e a násznép,  amíg velük  van a vőlegény?  Eljönnek a  napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.”
Mt 9,14-15
Bővebben: 2017. március 2. – CsütörtökMert aki  meg akarja menteni életét, elveszíti azt.  De aki elveszíti életét  énmiattam, megmenti azt. Lk 9, 25
Az lesz a miénk mit nagylelkűen megosztok, s mihez görcsösen ragaszkodok azt elveszítem! Nem birtokolva birtokolok, mert a szegénységem az igazi gazdagságom, mihez mindennél jobban kellene ragaszkodnom!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Amikor Péter apostol megvallotta,  hogy Jézus a Messiás,  akkor az Úr  így szólt a tanítványokhoz: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének,  a főpapok és az  írástudók elutasítják, megölik,  de harmadnapra  feltámad.”
Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki  utánam akar jönni, tagadja meg  magát, vegye föl mindennap  a keresztjét,  és úgy  kövessen engem!  Mert aki  meg akarja menteni életét, elveszíti azt.  De aki elveszíti életét  énmiattam, megmenti azt. Mit  használ az embernek,  ha a egész  világot megnyeri  is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”
Lk 9,22-25
Bővebben: 2017. március 1. – Hamvazószerda"Atyád, aki a rejtekben jelen van!" Mt 6, 18
Rejtőzködő Istenem mint gyógyító ír a sebre, olyan jól esnek drága szavaid! Sokat nyüzsgünk, fontoskodunk, szerepelünk, izgünk, mozgunk és sokszor sajnos mindez csak rólunk szól, még akkor is mikor jótékonykódunk, vagy éppen imádkozunk, magunk múló személyét fényezzük, de boldogabbak ettől soha nem leszünk!! A földben láthatatlanul megbúvó mag nyugalmáért imádkozom, mely nem látszani akar, hanem élni, gyökeret eresztve erőt gyűjt, hogy a fekete föld köpenyét átdöfve az ég felé  törve maga is részese legyen, a létezés csodájának! A kis mag tavaszi esőtől áztatott földben akár egy remete egymagában van, de ez a csendes lét az élet hordozásában, továbbadásában, Teremtője partnerévé nemesíti! 
A nagyböjti szentidőben segíts elcsendesedni, megérteni, hogy a kevés a több, a szegénység gazdagság,  s csend a párbeszéd forrása, mert a termékeny magányba vissza vonulva veled találkozunk, végtelenre szomjazó bomló létünk beteljesítőjébel! 
Istent kereső lélekkel,
Csaba t.  
A  hegyi   beszédben   Jézus  így   szólt   tanítványaihoz:   Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne  hivalkodjatok  az emberek  előtt,  mert így  a  mennyei Atyától nem kaptok  értük jutalmat.  Amikor tehát  alamizsnát osztasz,  ne kürtöltess magad előtt,  mint a  képmutatók teszik a  zsinagógákban és  az utcákon, hogy dicsérjék őket az  emberek! Bizony mondom nektek, ezzel  már meg is kapták jutalmukat. Amikor te  adsz alamizsnát, ne tudja bal  kezed, mit cselekszik a  jobb kezed,  hogy adományod rejtekben  legyen, és  akkor Atyád jutalmaz  meg érte,  aki  lát téged  a  rejtekben is.  Amikor  pedig imádkoztok, ne  legyetek olyanok,  mint a  képmutatók, akik  szeretnek  az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva  imádkozni!
Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a  szobádba, és  zárt  ajtó mögött,  a rejtekben  imádkozzál  Atyádhoz!
Atyád, aki  a  rejtekben is  lát,  megfizet neked.  Amikor  böjtöltök,  ne legyetek mogorvák,  mint  a képmutatók!  Keserű  arcot mutatnak,  hogy  az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már  meg is kapták jutalmukat. Amikor te  böjtölsz, illatosítsd be hajadat és  mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Mt 6,1-6.16-18
Bővebben: 2017. február 28. – Kedd„Bizony  mondom nektek,  mindenki, aki  értem és  az evangéliumért elhagyja  otthonát,  testvéreit, anyját,  apját,  gyermekeit vagy földjét,  százannyit kap;  most, ezen  a világon  otthont,  testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban  pedig  örök  életet.+
A lelki élet kezdetén, én úgy gondoltam, hogy mindenről le kell mondanunk az örök életért. Csak az utóbbi időben figyeltem fel az evangéliumban olvasott mondatra, a "száz annyit kap"-ra. A jó Isten nem csak a fontos lelki dolgokra figyel, hanem pl. a Miatyánk imádságban a mindennapi betevő falatra is. Döbbenetes, hogy én lemondtam papi nőtlenségben a saját gyermekemről, s lám Isten száz annyit adott. A kérdés az, hogy Isten ajándékait ajándékként tudom-e felfogni? Ismerek olyan papot, aki úgy éli meg, hogy az általa lemondott család helyében az egyházközség nagy családját kapta és boldogan éli életét, szép nagycsaládjában teljesedik az élete. Sajnos ismerek olyan házaspárt is, akiket bár a jó Isten megajándékozott 5 aranyos gyermekkel, mégis egymás életét pokollá tették és ma már nem is akarnak találkozni egymással. A gyermekeik sokkal több puszit adnak nekem, a "szentjózsefi értelemben vett apjuknak", mint a természetes szüleiknek.
Istent nagyvonalúságban, nagylelkűségben nem lehet felülmúlni. Ő amikor arra kér, hogy "tömött, túlcsorduló mértékkel adjatok mert nektek is úgy fognak visszaadni", akkor Ő ezt szó szerint, komolyan gondolja, és egészen biztos, hogy adósunk nem marad. Ezért is bátorítok, biztatok mindenkit, hogy merjen nagyvonalú lenni, jószívű és amig teheti két kézzel ossza mindazt mit Isten rábizott, és bölcsen végrendelkezzen anyagi javai felett is. 
Sok szeretettel, 
Csaba t. 
A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt,  és ezt mondta Jézusnak:  „Nézd, mi mindent  elhagytunk, és követtünk  téged.”
Jézus így  válaszolt: „Bizony  mondom nektek,  mindenki, aki  értem és  az evangéliumért elhagyja  otthonát,  testvéreit, anyját,  apját,  gyermekeit vagy földjét,  százannyit kap;  most, ezen  a világon  otthont,  testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban  pedig  örök  életet.  Sokan  lesznek  az  elsőkből  utolsók,  az utolsókból pedig elsők.”
Mk 10,28-31
Bővebben: 2017. február 27. – Hétfő2017. február 27. – Hétfő
Nem akarok gazdag ifjú lenni, körbebástyázott, kényelmes, de steril világban élni, egy olyan világban melynek megvannak számlálva a napjai!! Uram én szeretnék a nyomodba lépni, mindent hátrahagyva követni téged, elindulni akaratodtól vezetve a csodák földjére!! Hiszem, hogy neked van elképzelésed, terved mely minden kérdésünkre választ ad, de ehhez a bejáratott biztos utakról bizalommal rá kell lépnünk a Te utadra!! Még talán néhány évig üldögélhetünk békésen a múltból ránk maradt béke gazdagságán, de tavaszi napfényben olvadó hóhoz hasonlít az amihez a szárnyalásról lemondva oly sokan visszatérnek!! 
Bízok benned Uram, mert  Te vagy az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az  időben:  Amikor Jézus  útnak  indult, odasietett  hozzá  valaki, térdre borult  előtte,  és úgy  kérdezte:  „Jó Mester!  Mit  tegyek,  hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem  jónak?
Senki sem  jó, csak  az Isten.  Ismered  a parancsokat:  Ne ölj!  Ne  törj házasságot! Ne lopj! Ne  tanúskodj hamisan! Ne  csalj! Tiszteld apádat  és anyádat!” Ekkor az így válaszolt:  „Mester, ezeket mind megtartottam  kora ifjúságomtól fogva.”
Jézus ránézett  és  megkedvelte. Ezt  mondta  neki: „Valami  hiányzik  még belőled. Menj,  add el,  amid van,  oszd  szét a  szegények közt,  és  így kincsed lesz az  égben. Aztán gyere  és kövess engem!”  Ennek hallatára  ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,;Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az  Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az  Isten  országába.”  Azok  még  jobban  csodálkoztak,  és  kérdezgették egymást: „Hát  akkor ki  üdvözülhet?” Jézus  rájuk nézett,  és  folytatta:
„Embernek  lehetetlen   ez,  de   Istennek  nem.   Mert  Istennek   minden lehetséges.”
Mk 10,17-27
Bővebben: 2017. február 25. – Szombat"Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket.... " Népem, de egész Európa minden gondjára, bajára ha nekem kellene orvosságot ajánlanom, akkor egyetlen szót írnék a receptre: Gyermekáldás!!! Igen, a gyermek a leghatékonyabb, tiszta orvosság! Naponta őszinte szeretettel átölelünk egy - egy emberpalántát, majd újból és újból magasba dobva elkapjuk, miközben a kis energiabomba, örömében csilingelő hangon kacagva átöleli a nyakunkat, puszit ad, - ennyit kell tegyünk naponta háromszor, a szeretetben való újjászületésünkért! A gyerek bizalma, szeretete olyan forrásokat fakaszt fel bennünk, melyeknek létezéséről nem is tudtunk! Egy védtelen kis emberke belőlünk felnőttekből nem csak a legszebb, legtisztább emberi vonásokat hozza ki, hanem ha kell, a világgal szembemenő anyaoroszlánt, az égről gyermekéért a csillagokat is lehozó édesapát! A törékeny gyermek áldott jelenléte, isteni szép erényeket ültet szívünkben, erőt, energiát, bölcsességet, türelmet, irgalmat, szeretetet, és sok más olyan kincset ad, melyek egész személyiségünket átalakítják, megszépítik! 
Jézus példájára merjünk az élet mellett dönteni,
Csaba t.
Kép: Ferences nővérek bajban lévő gyerekeket fogadnak be!
Abban az időben: Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezét.
A tanítványok  azonban  elutasították  őket. Amikor  Jézus  meglátta  ezt, megharagudott,  és   ezt  mondta   nekik:  „Engedjétek   hozzám  jönni   a gyermekeket, és  ne tiltsátok  el őket,  mert ilyeneké  az Isten  országa.
Bizony, mondom nektek:  Aki nem úgy  fogadja az Isten  országát, mint  egy gyermek, nem megy  be oda.”  Azután ölébe  vette a  gyermekeket, és  kezét rájuk téve, megáldotta őket.
Mk 10,13-16
Bővebben: 2017. február 24. – PéntekÚjraházasodtak áldozása!? Az lenne jó, ha ez a kérdés nem osztaná meg anyánkat az Egyházat, hanem ha a teológusok, alázattal, békességben tudnák e fontos témát körbejárni, megvitatni! Félek, hogy eljön az idő, mikor e kérdés már nem is Isten akaratának a kereséséről fog szólni, hanem a hatalomról!!
Mi az én véleményem? 
Biztos, hogy ebben a kérdésnél is, akárcsak minden másban Jézus Krisztus tanítása az egyetlen iránytű Ez az iránytű biztos, hogy most is akárcsak mindig az irgalmas szeretet irányában mutat!! A végső választ minden érintettel egészen biztos, hogy a lelkiismeretünk álltál adja az Isten!  Hiszek a  szeretet végső győzelmében.
Szeretettel,
Csaba t. 
Egy alkalommal Jézus  útra kelt  Kafarnaumból, és Júdea  határába ment,  a Jordán túlsó  partjára. Ott  ismét nagy  tömeg sereglett  köréje, ő  pedig szokása szerint tanította őket. Akkor  a farizeusok odamentek Jézushoz  és megkérdezték: „Szabad-e  a  férjnek  elbocsátania  a  feleségét?”  Próbára akarták ugyanis  tenni. Ő  azonban  kérdéssel válaszolt:  „Mit  parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.”
Jézus folytatta:  „A  ti  szívetek  keménysége miatt  írta  nektek  ezt  a parancsot. Isten azonban a  teremtés kezdetén férfit  és nőt alkotott.  Az ember ezért elhagyja apját, anyját,  a feleségéhez csatlakozik, és  ketten egy test lesznek.  Ettől kezdve többé  már nem két  test, hanem csak  egy.
Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.”
Otthon  tanítványai  ismét   megkérdezték  őt   ezzel  kapcsolatban.   Ezt válaszolta: „Aki  elbocsátja feleségét,  és mást  vesz el,  házasságtörést követ el ellene.  Ha pedig  a feleség hagyja  el férjét,  és máshoz  megy, házasságtörést követ el.”
Mk 10,1-12
Bővebben: 2017. február 22. – Szerda2017. február 22. – Szerda, Szent Péter apostol székfoglalása
„Boldog  vagy,  Simon,  Jónás  fia,  mert  nem  a  test  és  a  vér nyilatkoztatta ki  ezt neked,  hanem  az én  mennyei Atyám."
Ki ne akarna boldog lenni!? Jézus itt megmutatja a boldogságra vezető utat: Az az ember boldog aki befogadta Teremtőjét, aki meghallja az ő mennyei Atyjának a szavát, és aki az ő Istene akarata szerint él, beszél, cselekszik ezen a földön!! 
A keresztény misztika alapja Jézus Krisztus tanítása!! Jézus Krisztusban, a valóságos Istenben és a valóságos emberben össze ér az ég a földel! Mesterünk arra tanít, hogy mi is feltudunk nőni e találkozáshoz,  az anyagvilág képes Teremtőjét befogadni, hordozni, s vele lángoló szeretetben, imádásban egyé válni!  Igazából ez a találkozás, párbeszéd a Végtelennel a mi kiteljesedésünk, boldogságunk forrása, ez az üdvösség melyre nem csak a keresztény ember, hanem mindannyian vágyunk!! 
Megvagyok győződve, hogy sok sok nem keresztény, keleti - nyugati szerzetes, egyszerű hívő ember megtapasztalva e találkozás boldogságot, bölcsességet adó erejét, kérdéseinkre reális választ adó fényét, vonult és vonul vissza imádkozni, elmélkedni! Hiszem, hogy a Teremtővel való találkozás utáni olthatatlan vágy emeli ma is magasba a világ valamennyi templomát, a nagyvilág bármilyen felekezete által emelt szentélyét!! Ezért is hiszek az egyházak közötti párbeszédben, hiszem, hogy a sok - sok Isten kereső ember, Teremtőjének lábánál egymással is békésen találkozni fog!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: A fényben valaki téged keres!!
Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért,  megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt  válaszolták:
„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van,  aki Illésnek, mások Jeremiásnak  vagy valamelyik prófétának.”
Ő tovább  kérdezte  őket: „Hát  ti,  kinek tartotok  engem?”  Simon  Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az  élő Isten Fia.” Erre Jézus azt  mondta neki:  „Boldog  vagy,  Simon,  Jónás  fia,  mert  nem  a  test  és  a  vér nyilatkoztatta ki  ezt neked,  hanem  az én  mennyei Atyám.  Ezért  mondom neked, hogy te Péter vagy,  és én erre a  sziklára építem Egyházamat, s  a pokol kapui  nem  vesznek erőt  rajta.  Neked adom  a  mennyek  országának kulcsait. Amit megkötsz a  földön, meg lesz kötve  a mennyben is, és  amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”
Mt 16,13-19

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Egészen biztos, hogy az elkötelezettség, a felelősségvállalás, az odaszentelődés, az életre szóló igenek kimondása válságba került a fejlett államokban.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2019. május 24. péntek, Eszter és Eliza napja van. Holnap Orbán napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Nap Szentje

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Isten Fiának tanításában hiszek

Isten Fiának tanításában hiszek, és nem az Ő prófétájának tanaiban.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube