Több féle rossznak nevezett dolog van, amely szenvedést, fájdalmat okoz 3/4

Nyomtatás

jan2.jpgNagy a csábítás, és neked döntened kell. Az Isten által vagy a gonosz által felkínált örömökért nyújtod ki a kezedet?

Döntésednek súlya van, és döntésedből újabb döntések nyílnak előtted. Ezekből a döntésekből születik jó is, de a rossz is ezen a világon.
(Jézus) odaért Jerikóba, és végigment rajta. Élt ott egy Zakeus nevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtől szemben, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.” Erre az gyorsan lemászott, és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette.” Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.” [Lk 1-10]
Az életben helyt állni, tanulni, dolgozni, otthont teremteni, családot alapítani kemény küzdelemmel járt mindig. Nem teremthetett volna valamivel könnyebb életet számunkra a szerető mennyei Atyánk?
Sok ember jár konditerembe, tudjuk, az izmaink erősebbek lesznek, ha használjuk. Sha nem használjuk, mert mondjuk gipszbe tették, vagy mert túl kényelmesek vagyunk, elsorvadnak. A tanulással a szürkeállományunk gyarapodik, okosabbak leszünk, jobban tudunk gondolkodni, a szellemi erőfeszítésektől fejlődik a lényeglátásunk, a feladatmegoldó képességünk, a memóriánk.
A születésünk a világra jöttünkkel nem fejeződött be, az csak a kezdet. Az ember léte folyamatos születés. A fizikumunk, a lelki-, szellemi képességeink különféle feladatok megoldása által növekednek, ezért ezek a kihívások nem rosszak, bár lehet, hogy fárasztóak, unalmasak, de építenek bennünket. A létünk fenntartásának feladata, a mindennapi gondok megoldása erőfeszítést igényel: sokszor el is esünk közben, de mégis Istentől jött ajándékok, hisz felvállalt, megoldott feladataink által fejlődünk, többek, értékesebbek leszünk.