Isten legyőzhetetlen bajnoka...

Kategória: Csaba testvér elmélkedései Találatok: 193

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_SzentPongrac.jpgOly sok "szakember" állítja, hogy a mai fiatalok egészen mások, mint a régiek, hogy most X,Y, Z generációk, meg indigó gyerekek születnek a földre! Meg vagyok győződve, hogy se nem jobbak, se nem rosszabbak a mai fiatalok, mint amilyenek a régiek voltak. Isten nem fáradt bele a teremtésbe! Ő se régebb, se ma nem teremt selejtet, minden egyes gyermek a Teremtő Isten remekműve, egy csoda, melyet lehet szépen nevelni, kibontakoztatni, de össze is lehet törni, be is lehet piszkítani. Ezért is mondta Jézus, hogy "Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül,... jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik.Mt 18,6 Persze, mint minden embernek a mai fiataloknak is van szabad akarata, nos, hogy ezt ők mire is használják ez a nagy kérdés. De gyertek tegyük fel ezeket a kérdéseket a dévai fiúknak!

17.30 Virtuális Zarándoklat a dévai kamaszoknál!
Oly sok "szakember" állítja, hogy a mai fiatalok egészen mások, mint a régiek, hogy most X,Y, Z generációk, meg indigó gyerekek születnek a földre! Meg vagyok győződve, hogy se nem jobbak, se nem rosszabbak a mai fiatalok, mint amilyenek a régiek voltak. Isten nem fáradt bele a teremtésbe! Ő se régebb, se ma nem teremt selejtet, minden egyes gyermek a Teremtő Isten remekműve, egy csoda, melyet lehet szépen nevelni, kibontakoztatni, de össze is lehet törni, be is lehet piszkítani. Ezért is mondta Jézus, hogy "Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül,... jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik.Mt 18,6 Persze, mint minden embernek a mai fiataloknak is van szabad akarata, nos, hogy ezt ők mire is használják ez a nagy kérdés. De gyertek tegyük fel ezeket a kérdéseket a dévai fiúknak!
18.00 Szentmise! Ma egy tizenéves kamaszt, egy úgynevezett "fagyosszentet" hívunk segítségül, mint Isten legyőzhetetlen bajnokát! Pongrác, a szüleit korán elvesztette, s a tizennégy éves fiú nagybátyjával, Dénessel Phrügia-i hazájából Rómába költözött. .... Szívesen barangolt a szabad természetben, szerette a virágokat, az állatokat. De az embereket is. Társaival barátságban élt, még akkor is, ha azok rabszolgák voltak. Egyszer egy tanyán idős emberrel találkozott, Marcellinusz pápával, aki ott bujkált a birtokon. A találkozásból ismeretség, majd barátság lett. Nemsokára Pongrác is, nagybátyja is megkeresztelkedett.

Dénes, a nagybátyja halála után a keresztény közösség vette pártfogásába, majd a Diocletianus féle egyházüldözésben elfogták, s a császár elé vezették. A legenda szerint a császár megsimogatta arcát, és barátságos szóval kérte, hagyjon föl "babonaságával". Pongrác félelem nélkül a szeme közé nézett, és ezt mondta: "Éveim szerint ugyan gyermek vagyok, mégis az enyém az én Uramnak, Jézus Krisztusnak az igazsága és ereje. Ezért a te intelmed nekem annyi, mintha az a festett kép beszélne ott a falon. Az istenek, akiknek imádását nekem parancsolod, csalók voltak. Nővéreiket meggyalázták és szüleiket sem kímélték. Ha ma egy hivatalnokod ilyen tetteket követne el, azon nyomban megöletnéd. És te nem röstelled, hogy ilyen isteneket imádsz?" A legenda szerint erre a császár nem tudott mit mondani, csak intett, hogy a bátor fiút a Via Aurelia mentén fejezzék le. Temetetlenül hagyott holttestét egy bátor nő temette el.
Tisztelete az egyházban hamarosan elterjedt, Szümmakhosz pápa Via Aurelián lévő sírja fölé bazilikát emeltetett. Ünnepét sokáig együtt ünnepelték Szent Nereussal és Szent Achilleussal, de a Római Naptár 1969-es reformja után ünneplését külön választották. Neve 1595-től a Római Kánonban is elhangzik. Szent Pongrácot a tizenkét segítő szent, illetve a Fagyosszentek  közé sorolják. Tiszteletét Szent Bonifác terjesztette el Európában. Ereklyéinek egy része Londonban található meg a Saint Pancras negyedben, a Saint Pancras Old Church templomban.
19.00 - Szentségimádást tartunk a kamaszokért, az utánunk jövő generációkért szeretnénk imádkozni!

2020. május 12.