Menjetek és teremjetek gyümölcsöt!

Kategória: Csaba testvér elmélkedései Találatok: 240

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Kozosegek_66832451_1507183846090141_6959946399534284800_o.jpgSzent Bonaventura, ferences szerzetes ünnepén emeljük lelkünket megváltó Istenünkhöz! Olvassuk el a misztikus író gyönyörű vallomását a legegyszerűbb egység, a legvilágosabb igazság és a színtiszta jóságról, teremtő Istenünkről:

"mivel legtisztább és föltétlen létező, mivel tiszta lét, és mert első és utolsó, azért minden dolognak eredete és végső célja. Mivel örök és jelen, jelenvaló, azért minden időtartamot felülmúl és áthat, mintha az idő kerülete és középpontja lenne egyszerre. Mivel egyszerű és hatalmas, azért teljesen belül és kívül van mindenen. „Olyan felfogható szellemi kör, amelynek középpontja mindenütt van, kerülete azonban sehol.” Mivel tiszta ténylegesség és változatlan, „ő maga mozdulatlanul mozgat mindent”. Mivel tökéletes és mérhetetlen, mindenben van, de nem bezárva, mindenen kívül, de nem kizárva, minden fölött, de nem fölemelten, minden alatt, de nem elnyomva. És mivel szorosan egy és végtelenül sokoldalú, azért ő a minden mindenben, s bár a minden sok dolgot foglal magába, ő azonban egy marad. A legegyszerűbb egység, a legvilágosabb igazság és a színtiszta jóság folytán benne van minden erő, minden minta, minden közölhetőség. Belőle, általa, benne van minden, mert ő mindenható, mindentudó és egészen jó. Őt tökéletesen látni: maga a boldogság. Ahogy Mózesnek mondta: Megmutatom majd neked egész jóságomat." Szent Bonaventura: Szent Bonaventura misztikus művei
A lélek zarándokútja Istenbe / Élet fája / A hármas út, avagy a szeretet fellángolása / Beszélgetek a lelkemmel
12.00 Torna - Olyan könnyű leülni, és az édes semmittevés mocsarában elmerülni! Testünket, szellemünket, lelkünket tudatosan mi kell ébren tartsuk, munkára fogjuk, élettel, lendülettel megtöltsük! Mi nem a tunya semmittevés parancsát kaptuk Jézustól, hanem "...menjetek, és teremjetek gyümölcsöt! Azt akarom, hogy maradandó gyümölcsöket teremjetek, és hogy az Atya adja meg nektek, amit csak kértek tőle a nevemben." 
Jn 15, 1-24
18.00 Szentmise: Tereljük gondolatainkat teremtő Istenünk színe elé! 
Szent Bonaventura fontos tanítása: A latolgatásban, az emberi akarat választóképessége bizonyítja, hogy megvan bennünk a legfőbb jó belénk oltott ismerete! Ismerjük, mert bennünk él és mi Őbenne:  "A latolgatás nem más, mint annak keresése, hogy mi a jobb: ez vagy az? Jobbnak azért nevezünk valamit, mert az közeledés a legjobbhoz; közeledés a nagyobb hasonlóság miatt. Senki nem tudhatja másképp, hogy az egyik dolog a másiknál jobb, csak ha tudja, hogy jobban hasonlít a legjobbhoz. Hogy pedig valami máshoz jobban hasonlít, nem tudhatja másképp, csak ha ismeri azt a „mást”. Nem tudhatom, hogy ő jobban hasonlít Péterhez, ha nem ismerem Pétert. Tehát minden latolgatásban szükségképpen megvan a legfőbb jó belénk oltott ismerete." Szent Bonaventura: A lélek zarándokútja Istenbe / Élet fája / A hármas út, avagy a szeretet fellángolása / Beszélgetek a lelkemmel
Szeretettel, 
Csaba t.