Compiègne-i boldog vértanú nővérek

Kategória: Csaba testvér elmélkedései Találatok: 209

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_20150717compigne-apacak3.jpgHiába telt el háromszáz év, lám a nagy szabadság nevében ma is hányan ítélkeznek, és ha tehetik könyörtelenül ki is végzik egymást az emberek! Nem tanulunk, pedig Jézus világosan megmondta: "valamely ország ha meghasonlik magával, az az ország nem állhat tovább fenn."

Mk 9,24
Franciaország, a forradalom idején világhatalomként bármit megtehetett, gőgös arroganciájában Istennek, majd a saját népének, végül az egész világnak hadat üzent! Végül az egész világ összefogott, hogy a gyilkos őrültséget megfékezzék!
Döbbenten szemlélem, hogy ugyanazok a "kérlelhetetlen igazak" megint itt vannak közöttünk! Onnan lehet megismerni őket, hogy alázat, mérlegelés nélkül nekik mindig, mindenben igazuk kell legyen, és mindazokat akik másképp gondolkodnak, azokat könyörtelenül elítélik! 
12.00 Torna: Testünk, lelkünk, szellemünk szabad, céltudatos mozgása maga az élet! Ne mondjunk le róla!
 
18.00 Szentmise: Istentől nyugalmat, a párbeszédhez türelmet szeretnénk kérni, hogy az ítélkezést a jó Istenre bízva, mi egy asztalhoz ülve, gondjainkat megbeszélve, szeretetben tudjunk egymás mellett élni!
 
Ne adjuk fel a békés, egymás mellett való életbe vetett reményünket! 
Gyertek imádkozzunk, 
Csaba t.
2020. július 17.
Compiègne-i boldog vértanú nővérek
A Compiègne-i Kármel alapítása, 1641 óta mindig hűségesen őrizte a csendes imádság, a szegénység és a szabályokhoz való hűség szellemét. Így a forradalom kitörésekor, 1789-ben a szerzetesnők közösségében az Isten és a lelkek iránti szeretet még hevesebben kezdett lángolni.
Kiváló emberi, szellemi és lelki tulajdonságaival tűnt ki közülük a perjelnő, Szent Ágostonról nevezett Boldog Teréz anya (Lidoine).
Miután 1792. szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén kiűzték őket kolostorukból, Compiègne lakói befogadták a nővéreket. A forradalom viharával szembekerülve méltónak bizonyultak Avilai Szent Terézhez, amikor perjelnőjükhöz csatlakozva felajánlották magukat Istennek, hogy „helyreálljon az Egyházban és az államban a béke, amit Isten Fia hozott a világba”. Az önfelajánlást, amire a perjelnő imádságai közben kapott indíttatást, halálukig naponta megújították.
A nővéreket 1794. június 21-én letartóztatták és börtönbe vetették, ahol bátran és szeretettel viselték a zaklatásokat és szenvedéseket. Ezután szekéren Párizsba vitték (1794. július 12-13.), a Conciergerie-be zárták és halálra ítélték őket. A forradalmi bíróság tanúk kihallgatása nélkül ítélkezett fölöttük. Bűnük: hűség a szerzetesi élethez és a Szent Szív iránti nagy áhítat. Szentképeket, skapulárékat és egy éneket foglaltak le náluk.
Július 17-én a vérpadhoz vezető utat imádkozva tették meg, a Miserere zsoltárt, a Salve Regina-t és a Te Deum-ot énekelték. A vérpad tövében elénekelték a Veni Creator-t, megújították keresztségi ígéretüket és szerzetesi fogadalmukat. Elsőként Jézusról nevezett Constance novíciát szólította a hóhér. A nővér a perjelnő áldását és engedélyét kérte a halálhoz, majd a vérpad felé indulva énekelni kezdte a Laudate Dominum omnes gentes kezdetű zsoltárt. Ugyanez a jelenet zajlott le a többi nővér esetében is. A perjelnő, mint egy hős anya, utolsóként áldozta életét. Az áldozatokat a Picpus-i temető tömegsírjába dobták. A nővéreket 1906. május 27-én X. Piusz pápa avatta boldoggá.
„Mekkora boldogság meghalni az Istenért!” – írta egyikük. „Mi legyünk a forradalom utolsó áldozatai”. Valóban, áldozathozataluk után a tizedik napon megszűnt a terror, mely két éve öntözte Franciaország földjét a franciák vérével.
(Idézet a boldoggá avatási dekrétumból)
A szeretet mindig győz! (Szent Ágostonról nevezett Boldog Teréz)
A tizenhat Compiègne-i boldog kármelita vértanú nővér:
Szent Ágostonról nevezett Boldog Teréz (Madeleine Lidoine)
Szent Lajosról nevezett Boldog Marie-Anne-Françoise Brideau
A Megfeszített Jézusról nevezett Boldgo Marie-Anne Piedcourt
A Feltámadásról nevezett Boldog Charlotte (Anne-Marie Thouret)
A Szeplőtelen Fogantatásról nevezett Boldog Eufrázia (Cyprienne Brard)
Jézusról nevezett Boldog Henriette (Marie-Françoise de Croissy)
Mária Szívéről nevezett Boldog Teréz (Marie-Anne Hanisset)
Szent Ignácról nevezett Boldog Teréz (Marie-Gabrielle Trézel)
Jézusról nevezett Boldog Julia-Lujza (Rose Crétien)
A Gondviselésről nevezett Boldog Marie-Henriette (Anne Pelras)
Boldog Constace (Marie-Geneviève Meunier)
A Szentlélekről nevezett Boldog Mária (Angélique Roussel)
Boldog Márta (Marie Dufour)
Xavéri Szent Ferencről nevezett Boldog Elisabeth Vérolot
Boldog Katalin (Marie-Anne Soiron)
Boldog Teréz (Marie-Thérèse Soiron)