Minden nap szeressétek egymást!

Kategória: Csaba testvér elmélkedései Találatok: 305

b_300_300_16777215_00_images_stories_Igaz_Tortenelem_fullsizeoutput_45e.jpegHogy örömhírrel induljon minden nap …

Mt 20,20–28

 

 

 

 

 

12.00- tól tornaóra Molnár Noémivel, testi lelki egészségünkért!
14.00- tól  Történelem Tanösvény Hóvári János professzor úrral
18.00- tól Szentmise Csaba testvérrel a Keresdi Kápolnában.
Szent Jakab és Szent Kristóf ünnepén nagy szeretettel várunk, 
Csaba t.
2020.07.25
Szent Jakab apostol
Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.” Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.”
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”