Békére vágyva...

Kategória: Csaba testvér elmélkedései Találatok: 249

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szent_helyek_92463515_2842084409213644_1028984918996156416_n.jpgTegnap Szent Mónika, Szent Ágoston édesanyját köszöntöttük, ma az ő drága fiát, a nyugati kereszténység talán legnagyobb tanítóját ünnepeljük! Hippói Szent Ágoston (latinul: Aurelius Augustinus) (Thagaste, Észak-Afrika, 354. november 13. – Hippo Regius, 430. augusztus 28.) hippói püspök, egyházatya, filozófus. 

 

 
 
Megbolydult világunkban megijedve, ha nyugodt békére vágyva vissza akarunk menni a keresztény Európa alapjaihoz, a Szentírásból táplálkozó gyökerekhez, akkor kezdjük el olvasni Szent Ágoston gondolatait, vallomásait!  Néhány gondolatot megosztok az egyik legfontosabb könyvének, a "Vallomások" című művének az elérhetőségével együtt:Itt végig lehet olvasni!
I. FEJEZET
Isten maga biztat minket maga dicséreteire, de ehhez hit kell, meg igyekezet.
1. Uram, te nagy és minden dicséretre igen méltó vagy; erős hatalmadnak, bölcs mivoltodnak sem vége, sem határa. S íme, teremtett világod aprósága: ember akar dicsérni téged. Nyakán a halál igája, lelkében bűne tüskéje s az a bizonyosság, hogy a kevélyeknek ellentállsz, s mégis ez a porszem kezed alkotása között: az ember dicsérni akar téged.
A te indításod az bennünk, hogy gyönyörűség dicsérnünk téged, mert magadnak teremtettél minket, s nyugtalan a szívünk, míg csak el nem pihen benned.
2. Uram, igen szeretném világosan megérteni, vajon a szívnek hozzád fohászkodása-e feléd az első lépés, vagy talán ismeret és dicséret megelőzik a fohászkodást? Ámbár hiszen hogyan kiáltson hozzád, aki nem ismer téged? Megeshetnék vele, hogy helyetted más valamihez fordulna tudatlanságában. Vagy talán éppen a hozzád fohászkodással kezdünk megismerni téged? Igen de: "hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyan higgyenek tanító nélkül?" (Róm 10,14).
Azt mondja az Írás: "dicsérik az Urat, akik keresik őt" (Zsolt. 21,27). Mert akik keresik, meg is találják, s azok dicsérik, akik megtalálják.
Uram, engedd, hogy hívogatva járjak utánad, s hittel kiálthassak hozzád. Híred, neved ismerős már nékem. Hitem fohászkodik hozzád, Uram, hitem, ingyen ajándékod; hitem, amelyet követségbe küldött Isten-Ember-Fiad útján gerjesztettél bennem.
.........................
1. Ki szerzi meg nekem benned elnyugvásomat? Ki hoz le téged szívembe, hogy mámorba ejts, hogy elfelejtsem minden bajomat s hozzád simuljak, én legnagyobb kincsem?
Mim vagy te nekem?
Könyörülj rajtam, hogy meg tudjam mondani!
És mid vagyok én neked, hogy szeretetet követelsz tőlem s haragoddal és szörnyű hervadással fenyegetsz, ha nem szeretnélek? Hát téged nem szeretni nem elég szomorúság? Jaj, én tudom, mekkora!
Könyörgök, Uram, nyilatkoztasd ki, mim vagy te nekem? Mondd lelkemnek: Én vagyok a te üdvösséged! Úgy mondd, Uram, hogy meghalljam. Íme, szívem, lelkem fölfigyel hozzád, nyisd meg fülemet s mondd lelkemnek: Én vagyok a te üdvösséged! Hangod után megindulok s megfoglak. Ne takard el arcodat előlem; szívesen meghalok, hogy örökre meg ne haljak, hanem láthassam színedet.
2. Elégtelen az én lelkem hajléka befogadásodra: bővítsd meg. Romlásnak ereszkedett: igazítsd össze. Tudom, megvallom, van benne elég, amin tekinteted megütközik. Ki tisztítja meg? Kihez fohászkodjam, ha nem hozzád: "titkos bűneimtől tisztítsd meg, Uram s az idegen bűntől szabadítsd meg szolgádat" (Zsolt 18, 13-14).
Te tudod, Uram, hogy én hiszek, azért teszek vallomást. Nem vádoltam-e meg magamat előtted gonoszságaimért? S te, Istenem, megbocsátottad szívem eltévelyedéseit. Nem szállok perbe veled, hisz te vagy az Igazság; - színeskedni nem akarok, nehogy gonoszságom önmagát félrevezesse. Nem állhatok perbe veled, mert "ha bűneinket számon kéred, Uram, Uram, ki állhat meg előtted?" (Zsolt 129,3).
12.00 Barangolás Szülőföldünkön: Isten általunk is megtapasztalt legnagyobb csodája, a teremtett világ! Torockó völgye, a maga napfényben fürdő sziklabérceivel és az ott működő Kis Szent Teréz gyermekvédelmi otthonával, melyet egy hajdan nálunk felcseperedett legény vezet, a kacagó, imádkozó gyermekekkel, számomra maga a csoda! A Gyermek Jézus Stúdió kis filmje ide, e kis édenkertbe szeretné ma elkalauzolni a testvéreinket.... örömmel hívlak, tartsatok velünk!
18.00 Szentmise! S ha már a csodáknál járunk, meghívunk egy hajdani lányunk kislányának a keresztelőjére, Homorodszentmártonra! Gyermekeink kirepülnek, jó földbe hullott magokként szárba szökelnek, és tízszeres, százszoros termést hozva élik életüket! Számomra mindig sokat jelent, mikor látom gyermekeinket szülői háttér nélkül bizalommal elindulni, boldogulni e nagyvilágban!
S ha már a csodák földjén járunk, fejezzük be ezt a szép napot is a játék tanösvényén.... Míg tart a vakáció, játéktankunkat töltsük degeszre.
Szeretettel, 
Csaba t. 
2020. augusztus 28.