Oltáriszentség Testvérisége!

Kategória: Csaba testvér levelei Találatok: 2283

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szent_helyek_IMG_4488.jpgUram, te hányszor próbáltál összegyűjteni bennünket, mint kotló  a csibéit? Eljöttél közénk és jó szóval, példáddal tanítottál, bátorítottál az Isten és az ember szeretetére, megmostad a lábainkat és meghaltál értünk a kereszten! Azóta is hány nagyszerű csodával, drága szentjeid életével, lelkiismeretünkön keresztül hívtál és hívsz irgalmas szeretettel magadhoz?! E hatalmas, szép földet otthonunknak szántad, élhetnénk csendesen, paradicsomi békességben, jó testvérekként, mint egy nagy családnak gyermekei, de mi megtagadunk téged, és beteges gyűlölködéstől marcangolva háborúzunk testvéreinkkel! Uram, bármerre is nézek azt látom, hogy te jól feltarisznyáztál, mindenünk megvan ahhoz, hogy a szereteted vezetésével egy olyan  országot építhessünk mely mindannyiunknak édes otthona lehetne, és mi mégis tépjük, marjuk, gyilkoljuk egymást!

Urunk Jézus Krisztus, nagy - nagy szeretettel arra kérlek, hogy a közelgő, 2020-ra Budapestre meghirdetett Eukarisztikus találkozóra készülve, újból szólíts meg bennünket, gyűjts össze az Oltáriszentség Testvériségében, mint kotló a csibéit! Hisszük és valljuk, hogy az Oltáriszentségben valóságosan jelen vagy, s gyógyító, erőt adó ajándékaiddal szeretnéd mindazokat elhalmozni, kik bizalommal hozzád bújnak, épp ezért szervezzük ezt a csoportot, melynek tagjai vállalják, hogy minden héten legkevesebb egy órán keresztül, a nagyvilág valamelyik templomában, kápolnájában, az Eukarisztikus színeid előtt imádságos szeretettel Téged imádnak. Te azt kéred szent parancsolataidban, hogy mi teljes szívünkből, teljes elménkből s minden erőnkből szeressünk, imádjunk téged! Mi meg arra szövetkezünk, hogy ezt a kérésedet megtartjuk életünk minden percében, és legalább hetente egy órán keresztül, szent jelenlétedben időzzünk az Oltáriszentség előtt.
Hisszük és valljuk, hogy te csak emberi mivoltodban távoztál el, s csak azért, hogy szentségi módon mindenütt jelen lehessél, ahova papjaid, híveid élő hittel hívnak! Hisszük és valljuk, hogy Mária igenjére kétezer évvel ezelőtt emberré lettél, és azt is hisszük és valljuk, hogy papjaid, hívő gyermekeid igenjére az Oltáriszentségben ma is közénk jössz!  Számunkra, minden egyes szentmise Karácsony éjszakája, minden egyes templom betlehemi barlang, minden egyes oltár betlehemi jászol! Ezért az Oltáriszentség Testvériségét most Mennybemenetel ünnepén hozzuk létre, elsősorban a Szent Ferenc Alapítvány által gondozott árva gyermekekkel, és mindazokkal, kik lelki családunkhoz kapcsolódni szeretnének.
A közösség létrejöttéért egy lelkigyakorlatos triduumot szervezünk, május 24-én szerdán, 25-én csütörtökön, és 26-án pénteken este 18.00 órától szentmisét mutatunk be Déván, melyet egy órás közös szentségimádás követ. A szentmiséket és az elmélkedéseket, az Oltáriszentségben köztünk jelen lévő Jézus Krisztus tiszteletére tartjuk, és 26-án, az örökös szentségimádás kezdetén, Déván egész napos szentségimádást tartjuk !
Reméljük, hogy május 25-re, az informatikusok által szerkesztett és a www.magnificat.ro weboldalon már elérhető lesz a szentségimádási naptár. A naptárba bárki bejelentkezhet, bármelyik országból! A bejelentkező a maga által választott időpontot (napot és órát) megjelölve, a világ bármely pontjáról önként vállalja, hogy részt vesz a nap 24 óráját  átölelő örökös szentségimádásban!  
Adná az Isten, hogy szíveinkben lángra lobbanjon az Oltáriszentség iránti szeretet és újból belakjuk imádságos szeretettel a templomainkat!! Imádkozzunk, hogy világunkat átölelje a Krisztus áldott jelenlétében megnyugodott, békében, szeretetben megszépült emberek testvéri közössége!
Bizalommal,
Csaba t. 
Kép: Iraki Káld keresztények szétlőtt oltára!