Te készíted az adventi koszorút??

Kategória: Csaba testvér levelei Találatok: 1794

b_300_300_16777215_00_images_stories_24210138_307012126470642_4819577073140607442_o.jpgTe készíted az adventi koszorút?? Advent is egy drága talentum, elásod, vagy kamatoztatod, te döntöd el!! 

Eljöttem Szentkútra lelkigyakorlatot tartani, és a kollégáim utánam küldték ezt a vidám képet! Hálás szeretettel köszönöm, mert öröm töltötte el a szívemet!! Lám Déván a nevelők jókedvvel, egy hatalmas adventi koszorút készítenek a maguk és a gyermekeink örömére!! Isten vezesse lépteiket.... imádkozom értük és mindazokért, kik egy jobb világban remélve meggyújtják az adventi gyertyát, és Jézus szavait ismételve mondják akár latinul, "adveniat regnum tuum", akár magyarul " jöjjön el a Te országod",  a Mesterünktől tanult  drága imádság szent szavait! 
Jöjjön el Jézus Krisztus szeretetének országa Déván, és mindazokban a helységekben, hol imádságos szeretettel összegyűlnek az emberek az adventi koszorú körül, hogy szíveikben, otthonaikban helyet készítsenek az ajtónkon kopogtató Szent Családnak! A megígért élő találkozást, a második karácsonyt remélve, Csaba t. 
Latin Miatyánk
Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. Amen. 
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 
A ránk bízott kegyelmi javakról számadással tartozunk Istennek. 
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét.
Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: „Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: „Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!”
Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: „Uram! Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked!” Válaszul az úr ezt mondta neki: „Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza! Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék: és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van! Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!”
Ezek az evangélium igéi.  
Mt 25,14-30