Teljességre törekedve!

Kategória: Csaba testvér levelei Találatok: 2089

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szep_Mualkotas_IMG_E2909.JPGAz emberiség időről időre nagy lendülettel egy - egy zsákutcába beront, amiből aztán csak rengeteg szenvedés árán tud kiszabadulni!! Ezek a zsákutcák, a történelem nagy eretnekségei, sajnos mind ugyanazon a kaptafán készültek!  Nézzük csak az utóbbi évszázad nagy izmusait, a Fasizmust, a Kommunizmust, és a jelenben is divatos  Liberalizmust! Közös jellemzőjük, hogy kiragadnak a nagy egészből egy - egy számukra tetszetős gondolatot, igazságot, és azt előbb szerényen, nyugodtan, majd egyre agresszívabban, harsogva hirdetik, végül minden mást kép gondolkodó embert letaposnak! Végezetül az ellenhatás sajnos nem csak a tévtanítókat, de a megtévedt embereket is, az ők által vallott igazságokkal együtt elítéli, letaszítja!!

Kommunizmus!! Testvériség, egyenlőség önmagában Isten adta drága érték melyhez mindenképpen ragaszkodnunk kell, de csak így magukban a többi érték közül kiragadva, pőrén ezek az igazságok, az erőszakos embereket lépésről lépésre a proletárdiktatúrába sodorta!  Nemes eszmékkel induló kommunizmus  sok történész szerint 50-70 millió áldozatot követelt!
A fasizmus a radikális, tekintélyuralmi nacionalizmus szintén értékeket tűzött zászlajára! A hazaszeretet, saját családunk, népünk iránti ragaszkodás hatalmas érték, Isten akarata szerinti erény, kincs! Ezekhez a valós értékekhez minden embernek joga, kötelessége ragaszkodni! Aki a szülőföldjét, családját, közösségének legbelsőbb köreit nem szereti, az jó ember nem lehet, de lám a fasizmus e kiragadott értékek miatt mennyi áldozatot követelt! Az emberiség valós értékeit széttrancsírozni, többfelé darabolni nem lehet! Ahogy az ember végtagjaival, szerveivel egész, élő, szeretetre méltó, de darabjaiban már csak vérmérgezésre alkalmas hulla, ugyanúgy a szétdarabolt, megcsonkított, legszebb isteni értékek, erények egymástól különzárva csak fájdalmas pusztulást hozó tévtanítósok, eretnekségek!     
A mai értelemben megélt liberalizmus az emberiségnek a szemünk előtt kibontakozó tévedése, eretnekség, mely féligazságaival felmérhetetlen károkat okoz egész generációknak! A legdrágább kincseinket tűzi zászlajára: egyéni szabadság, tolerancia, szeretetet, béke! Értékeket harsog, és józan párbeszédre képtelenül letapos mindent és mindenkit, aki az általuk mantrázott értékek mellett más valós értékeket is próbál hangoztatni!
Egy gerenda ha megkorhad, a szeretet önmagában nem tartja fenn a tetőt, és bármennyire is fáj, tudomásul kell vennünk, hogy az a ház összedől! A szerveink ha nem látják el a feladataikat, véget ér a szabadságunk, és jól képzett orvosok közreműködése ha nem gyógyít meg, akkor meghalunk! A szabadság, a szeretet bármennyire is hatalmas kincse az emberiségnek, munka, tanulás, küzdelem nélkül iskoláinkat, az egész társadalmunkat szétfolyó, poshadt mocsárrá változtatják!  
Az összeszedett, szorgalmas tanulás hatalmas érték, a talentumaink elásása, a lusta henyélés bűn, mely alól a tanárok jósága, emberszeretete nem képes felmenteni! Sajnos gyermekvédelmi otthonaink lakóinak szülei közül kevesen járták hosszan becsületesen a nyolc osztályt! A száguldó autóval elkövetett balesetért felelősök vagyunk, tetteink következtében a személyes jogaink, a szabadságunk sérül! Magyarországon különféle bűnök elkövetése miatt közel 20.000 ember van fegyházban, börtönben! Dévától nem messze, egy hatalmas szanatóriumban több száz, alkoholtól, kábítószertől a züllésben szétesett embert gyógyítanak. Félelmetes, amikor egy szép, amúgy egészséges, egyetemet végzett fiatal szeméből nem néz senki szembe az emberrel, mert a drága pénzen vásárolt, önkezével önmagának hosszú időn keresztül beadott alkohol, drog végképp széttépte a személyiségét! A gyermekvédelmi otthonokban, kórházakban, fegyházakban szenvedő emberek léte, sorsa arról beszél, hogy a legnagyobb szabadság, a legtökéletesebb szeretet önmagában nem képes jó, élhető világot teremteni, mert kitartó, becsületes munka, józan, átgondolt bölcsesség, türelmes, nyitott párbeszéd nélkül nincs jövő, nem lehet fenntartani sem az intézményeinket, sem a társadalmat! 
A teljességre törekedve,
Csaba t. 
Kép: naplemente a torockószentgyörgyi vár romjainál