Létünk utazás a semmiből, a végtelen felé!

Kategória: Csaba testvér levelei Találatok: 1117

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szent_helyek_IMG_E8843.JPGA világunkat szülő, és kibontakoztató egyetlen erő a szeretet! Istent a szeretet indította arra, hogy megossza a létezés örömét velünk, gyermekeivel! Istent csakis a szeretet vezeti irántunk való gondviselő, bennünket létbe emelő, az időben gyermekeit jóságosan kibontakoztató teremtő munkájában.

Karácsony estéjén e végtelen szeretet testet öltött, közénk jött, emberé lett, hogy jácodjon velünk Názáret poros utcáin, hogy meghallgasson, hogy szóljon hozzánk, hogy megossza velünk titkait, azt, hogy Isten egy szeretet közösség, élő Szentháromság! Jézus meghívott mindannyiunkat e Szeretetközösségbe, a mennyei lakomára, hol nincs első és utolsó vendég, hova a mennyei atya gyermekeit hazavárja! Ez az örömhír, melyről Jézus nem hallgathatott, mellyel tanítványait is Világgá küldte, s melyért nagypénteken életét áldozta!! 
Létünk utazás a semmiből, a végtelen felé! Anyánk méhében két kis sejt találkozott, és a semmiből felfakadt az élet! Megszülettünk, elkezdtünk járni, beszélni, mind több és több dologra rácsodálkozni, a cél a Végtelen! Bebarangolni a Végtelent, felfedezni, megérteni Isten csodás titkait, ehhez nem elég e földi élet, ehhez végtelen idő kell, gond az nincs, hisz mi halhatatlanok vagyunk! Célunk felnőni oda, hogy Teremtőnkkel egy asztalhoz ülve, részesei lehessünk  a Szentek egységében a Szentháromságos egy Isten szeretet közösségének!! Teremtőnk első szava erről szól, az első parancsa nagyon világos, azt kéri Istenünk, hogy lángoló szeretettel szeressük öt: "Uradat Istenedet imád!"
Nagypénteken Krisztust nem a szegek tartották a kereszten, hanem az irántunk való végtelen szeretet, az a hit, hogy mi képesek vagyunk felnőni e szent, élő szeretetközösségbe! Megváltónk hiszi, hogy mi képesek vagyunk önző korlátainkat levetve, mind báb testét a pillangó, és égbe repülni, szeretetben vele egyesülni!  Hihetetlen kihívás, hihetetlen távlatok mindannyiunk számára, a megtorpanás, a szárnyalás feladása, minden komromisszum, magány, maga a pokol! 
Csodálatos dolognak tartom, hogy Kárpátmedence legnagyobb rendezői, színészei vállalkoztak, hogy a Csíksomlyói passió hiteles előadásával e hatalmas titkot elénk tárják!!  Hála és köszönet a rendezőknek, az előadóknak, mindazoknak, kik erre az isteni műre időt, pénzt, energiát szántak!!
Imádkozom, hogy a műben az előadó és néző találkozása isten drága öröm hírének kinyilatkoztatás legyen! 
Szeretettel, 
Csaba t.