Iskola másképp - Imádság másképp!!

Kategória: Csaba testvér levelei Találatok: 768

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_fullsizeoutput_55kis.jpgPetrozsényi gyerekek meghívására, a dévai gyerekeinkkel ma, nagyszerdán megyünk a Boli Barlangba!  E csodaszép katedrálisba, az alábbi rövid keresztutat szeretnénk elvégezni!! Ha nem tudtok velünk lenni, azért ti otthon is elvégezhetitek a keresztutat!! 

11.00 órakor kezdünk, szeretettel várunk, Andreával, Gusztival és a gyerekekkel,  

Csaba t. 
I. állomás: Jézust Pilátus halálra ítéli
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés: 2000 évvel ezelőtt nemcsak a főtanács, nemcsak Pilátus ítélkezett, hanem a "feszítsd meg"-et kiáltó nép is és azok is, akik némán tűrték, hogy elítéljék Jézust, az igaz bárányt. Világunkat megnyomorító rákfene az ítélkezés. Gyermek, fiatal felnőtt és agg, egyaránt feljogosítottnak érzi magát, hogy élőkről, holtakról ítéletet mondjon. Summás ítélet, a kimondott szó akár az eldobott kő, nem állítható meg. Ma te ítélkezel, holnap talán téged ítélnek el! Nem bíró után, hanem orvosért kiált a világ, ne ítélkezzünk, hanem nagy-nagy alázattal gyógyítsuk a sebeket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
Könyörögjünk: Jóságos Istenünk, keresztutad első állomásánál alázattal arra kérünk, ments meg az ítélkezés szőrnyű bűne alól, ugyanakkor arra is kérünk, hogy Te védj meg bennünket amikor elítélnek. Segíts, hogy ne Pilátusként mossuk a kezünket, hanem a Te példádra, akár ártatlanul szenvedve is, a mennyei Atyánk irgalmát kérjük a bűnösökre.
II. Állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
Imádunk Téged krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés:  Súlyos a kereszt, amit mi emberek, Urunk, a te válladra teszünk! Kibújhattál volna a kereszthordozás megalázó, testedet összetörő terhe alól, de Te vállalod, a válladra vetted, mert szerettél, mert hittél a szeretet világmegváltó végső győzelmében! Világunkban oly divatos a feladatok alól való kibúvás, a felvállalt munka elódázása, hanyagolása, pedig minden egyes feladat igazából kisebb - nagyobb kereszt, amelyet mi is a Te példádra, alázattal a vállunkra kellene vegyünk.
Könyörögjünk: Ennél az állomásnál erőt, bátorságot kérünk Urunk, hogy mi is merjük kisebb - nagyobb feladatainkat felvállalni. A Te munkád a világ megváltása volt, add, hogy mi is vállalni tudjuk a saját munkánkat, a tanulást, a gyermeknevelést, a tanárokkal, a hatósági hivatalos szervekkel való mindennemű vesződést.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
III. Állomás: Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés: Jézus a nehéz kereszt súlya alatt csak néhányat lép, megtántorodik és elesik. A kegyetlen nép hangosan kacag, katonák gúnyolódnak, de Jézus feláll, vállára veszi a keresztet és megy tovább. Mennyire félünk a kudarctól, attól, hogy nyilvános helyen kikacagjanak, szeretteink, barátaink előtt kigúnyoljanak? Milyen szörnyű lehetett ott szülőfölded fővárosában, fényes nappal, édesanyád, szeretteid előtt a porban, a kereszt alatt leroskadni?!
Könyörögjünk: Megváltónk, ennél az állomásnál azért imádkozunk, hogy a bennünket kikacagó, kigúnyoló, ócsárló emberek ne hozzanak ki a sodrunkból, ne tudják összetörni hitünket, reményünket, szeretetünket! Imádkozunk, hogy a Te példádra mindig legyen erőnk talpra állni, mindennapi munkánkhoz visszatérni és a kudarcok után is feladatainkat, akárcsak Te a keresztedet, hordozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
IV. Állomás: Jézus édesanyjával találkozik
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés: Mária ott áll Pilátus udvarán, hosszan nézi a barbár ítéletet, anyai szívét tőr járja át minden egyes "feszítsd meg" felkiáltáskor! Látja, hogy Fia elindul vállán a nehéz kereszttel, s lángoló anyai szeretettel odaszalad Szent Fiához. Ez a keresztút nemcsak Jézus keresztútja, hanem a Máriáé is. Ezért joggal nevezhetjük Máriát társmegváltónak, térden álló mindenhatónak.
Könyörögjünk: Mária, gyermeki bizalommal arra kérünk, hogy anyai szereteteddel ahogy átölelted a gyermekedet ott a Golgotán, minket is úgy vigasztalj, szeress életünk minden nehézségében, most és halálunk óráján. Ámen. 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
V. Állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszt hordozásában
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés: Annyira döbbenetes, hogy a nagy Isten megengedi, elfogadja egy marék porból született, botladozó ember segítségét! Ez az egyszerű szántó-vető ember örökre ott áll Krisztus mellett a kereszt hordozásában, a világ megváltásának nagy művében. Simon talán nem is tudja, hogy mit cselekszik, de jóságos segítőkészségének a Szentírás örök emléket állított. Tiszteletére szobrok készültek, templomok épültek, ő mindannyiunk örök példaképe!
Könyörögjünk: Urunk, Istenünk, ennél az állomásnál szolidaritásért, a bajban lévő emberek iránti segítőkészségért imádkozunk. Add, hogy egymásnak ne ítélkező Kaifások, hanem a bajban segítésre siető Cirenei Simonok lehessünk. Alázattal azért is imádkozom, hogy a nehézségekben, gondok közepette küldj mellém is Uram, jó szándékú, segítőkész Cirenei Simonokat.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
VI. Állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés: Ha el vagyunk keseredve, hajlamosak vagyunk rá, hogy mindent sötét színekben lássunk, pedig lám, nagypéntek komor színein is átragyog a fény, Veronika jóságos arca. Egy egyszerű nő ki nem mérlegel, hanem kendőjével lehajol a szenvedő Emberhez és segít, megteszi azt, amit akkor és ott meg lehet tenni! Nem mérlegel, hogy az ő segítsége mennyire elég vagy nem elég, egyszerűen megteszi ami tőle telik.
Könyörögjünk: Mekkora különbség van a lándzsájával Jézust oldalba vágó katona, s a kendőjével Megváltónk arcát letörlő Veronika között. Urunk, Istenünk segíts, hogy vélt vagy valós bűnök miatt elítélt testvéreim mellett én mindig kendőt nyújtó Veronika lehessek, és arra is kérünk, hogy elesettségünkben számunkra is küldj Veronika lelkületű, vigasztaló testvéreket.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
VII. Állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés: Hosszú a keresztút, a Golgotára vezető kapaszkodó! Jézus nem a kereszt súlya alatt görnyedezik, hanem a mi bűneink terhe alatt roskadozik. E világ legnagyobb terhe, legnagyobb rossz ami létezik, az a bűn. A bűnök alatt roskadozunk mi is, de a családjaink is, az emberiség is az elkövetett bűnök miatt szenved. A bűn iszonyatos teher, mely mindannyiunkat nemcsak lehúz, hanem földre is terít.
Könyörögjünk: Urunk Jézus, Te bűntelen voltál, a mi bűneink terhe alatt roskadsz a földre! Segíts, hogy a te példádra mi is talpra álljunk, bűnbánatot tartsunk, kereszthordozásod érdeméből, istengyermeki szabadságunkban, jó testvérekként szeretetben éljünk, építsük Veled és az embertársainkkal az élő Szeretetközösséget. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
VIII. Állomás: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés: Ennél az állomásnál Jézus arra biztatja Jeruzsálem asszonyait, hogy mindenki magával foglalkozzon: " ne engemet sírassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket"! Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mi burokba élünk, bármit is tehetünk, velünk rossz nem történik, pedig idővel nemcsak a jó, hanem a rossz, bűnös cselekedeteink is megtermik a maguk gyümölcsét. Ezért lenne fontos, hogy húsvétra készülve, mindannyian külön-külön őszinte bűnbánatot tartsunk, kapát ragadva, a fojtogató gazt, a bűnt kérlelhetetlen kegyetlenséggel vágjuk ki az életünkből.
Könyörögjünk: Urunk, Istenünk, add, hogy meglássuk saját szemünkben a gerendát, hogy bűnbánatot tartva megtisztuljunk húsvét szent ünnepére! Segíts megtérni, hogy felragyogjon arcunkon a  Szent Véred által megváltott ember szépsége, vonása!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
IX. Ál: Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés: A visszaeső bűneink miatt roskadsz harmadszor is a földre Krisztusunk! Mint a rabok a nehéz vasgolyót, bilincset lábukon, úgy hurcoljuk mi is magunkkal rossz szokásainkat, bűnös függőségeinket! Az alkohol, a kábítószer, a paráznaság, a kétszínűség, a képmutatás és sorolhatnánk tovább a visszatérő bűnöket, ezek a szabadságunkat elvevő láncok. Jézus harmadszor is feláll, legyen bátorságunk nekünk is sokadszorra, végleg talpra állni.
Könyörögjünk: Alázattal arra kérünk, hogy adj erőt a megtűrt, sokszor dédelgetett bűneinktől való szabaduláshoz. Te harmadszor is talpra álltál, segíts, hogy mi is sokadszorra is újrakezdjünk és végérvényesen megszabaduljunk azoktól a bűnöktől, melyek talán gyerekkorunktól életünk részévé váltak. Ugyanakkor imádkozunk mindazokért, akik bűnös szenvedélyeik rabságában tengetik életüket, adj nekik feltámadásod által szabadulást.
Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy...
X. Állomás: Jézust megfosztják ruháitól és epével itatják
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés: Mesterünk, Te azt mondottad, hogy " a rókának van odúja, a madaraknak fészke, de az Emberfiának nincs ahova a fejét lehajtsa" s lám most még Édesanyád keze munkájától, utolsó ruhadarabjaidtól is erőszakos, durva kezek megfosztanak! Mennyire ragaszkodunk anyagi javainkhoz, milyen nehéz sokszor bármiről lemondani, odaajándékozni, átengedni másoknak, taníts meztelen Mesterünk. 
Könyörgés: Urunk, Istenünk vedd el tőlünk az anyagi javakhoz való bűnös ragaszkodást. Ennél az állomásnál arra kérünk szabadíts meg az önzőség, kapzsiság, a bírván bűnétől! Adj bátorságot, hogy a Te ajándékaidat, az anyagi javakat megosszuk testvéreinkkel.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
XI. Állomás: Jézust rászegezik a keresztre
Imádunk Téged krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés: Urunk, Jézus Krisztus, téged a kereszten nem a szegek, hanem az irántunk való végtelen szereteted tart! Az irántunk való szereteted hozott karácsony éjszakáján közénk, vezetett evangéliumot hirdető apostoli útjaidon, s ez a szeretet adott erőt, hogy karjaidat, lábaidat, hóhéraidnak kiszolgáltasd. 
Könyörgés: Urunk, Istenünk, a Téged betöltő, a Golgotára is benned lobogó végtelen szeretetért imádkozunk! Add, hogy szeretni tudjunk Téged, egymást s az egész világot, életünk minden egyes napján. Segíts, hogy jóban-rosszban hűségesek legyünk hozzád és legnagyobb ajándékodhoz, nagycsütörtökön meghirdetett főparancsodhoz, a szeretet parancsához.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
XII. Állomás: Jézus meghal a kereszten
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés: "Atyám kezedbe ajánlom lelkemet!" Az Újszövetség legnagyobb kinyilatkoztatása, hogy az Isten, Szeretetközösségben élő Szentháromság. Nagypéntek minden borzadalma ellenére, csodálatos látni, hogy ez a Szeretetközösség az Atya, Fiú és Szentlélek között töretlenül megvan, ragyog ott fenn a Golgotán is.
Könyörgés: Kicsinységem, gyengeségem ellenére is hozzád kiálltok Istenem, arra kérlek, hogy fogadj be Te Szeretetközösségedbe, mely erősebb minden szenvedésnél, még a halálnál is. Ebbe a Szeretetközösségbe hívsz, foglaltál helyet nekünk! Alázattal kérünk, a földi élet nehézségei közepette vezess bennünket a gyermekeinkkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek Szeretetközösségébe.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
XIII. Állomás: Jézus testét leveszik a keresztről, s Anyja ölébe helyezik
Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés: Jézus keresztútja véget ért, de Mária keresztútja tovább tart, egészen húsvét hajnaláig, a föltámadásig. Ezt az állomást az édesanyákért, szüleinkért, nagyszüleinkért ajánljuk fel. Azért imádkozunk most, hogy mi magunk is ilyen Máriás lelkületű szülők, nevelőszülők lehessünk, gyermekeinket elkísérő jóságos kis "Máriák".
Könyörgés: Máriás lelkületű szülőkért, nevelőszülőkért, pedagógusokért imádkozunk, add Urunk, hogy a ránk bízott gyermekeket jóban- rosszban, életük útján hosszan kísérjük. Mária hűségéért imádkozunk, hogy az édesanyák soha ne engedjék el gyermekük kezét, s hogy majd egykor minden édesanya gyermekével bemehessen  dicsőséges országodba.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
XIV. Állomás: Jézust sírba teszik
Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Elmélkedés: Az igazságot meg lehet ölni, el lehet temetni, de harmadnapon feltámad. Hiába örvendenek bűnös győzelmüknek Krisztus ellenségei, mert a sötét oldalon nincs győzelem, nincs tartós diadal. A gyűlölet, a harag, a bűn útján csak veszíteni lehet! 
Sokszor a hazugság, a csalás, a bűn által elérhető a siker, némi eredmény, de igazából minden bűn zsákutca, a gonosz lélek csapdája, melyet messziről el kell kerülni. Jézus harmadnap föltámadt és ellenségei porba hulltak.
Könyörögjünk: Jóságos Istenünk, a Te törhetetlen Isten és emberszereteted töltsön el hittel,reménnyel, lángoló szeretettel. Ennél az állomásnál azért imádkozunk, hogy mindennapi életünkben, küzdelmeinkben soha ne lépjünk a bűn útjára, hanem a Te példádra végtelen szeretettel, kitartó türelemmel, megbocsájtó jósággal váltsuk valóra mindazt, amit mennyei Atyánk ránk bízott. Vezess a feltámadás útján Mesterünk!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...