"Ne aggódjatok életetek miatt" Adventi elmélkedések 20.

Kategória: Csaba testvér levelei Találatok: 5793
Image  „Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! […] ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá!” (Mt. 6,25-33)Bonthatok vitorlát szél nélkül, de nem repülhetek. A verejtékesen gyöngyöző aranyásó, térdre borulva hálát ad az aranyrögért, melyet lelt, pedig a munka az övé volt, de tudja: az érték ajándék, az az Istené. 

   

Világunk egyik legnagyobb gondja, hogy nem hiszünk az Isteni gondviselésben. Ennek megvan a sajátos „logikája”, hiszen ha nem az Isten ajándékozó szeretetének tulajdonítom életem javait, akkor nekem kell kiharcolnom, kiügyeskednem azokat az értékeket, mindennapi javakat, amikre szükségem van. A hívő ember számára az Isteni gondviselés garancia: elég a mának a maga baja, a holnappal nem kell törődnöm, mert az Isten jósága gondomat viseli. Ha nem hiszek, akkor önmagamnak kell saját magamnak mára is, holnapra is, sőt, minden napra garanciát biztosítanom. Ilyenkor jön az emberi önzés, kapzsiság, a harácsolás, a gyűjtés vágya, és itt nincs megállás, sosincs „elég”.

Krisztus ingyen jött közénk, őt nem kiérdemeltük, vagy megszereztük, hanem önként, szeretetből jött közénk, adta magát nekünk. Életem igazi értékei Isten ajándékai. Minden, amim van, ajándék. Egészségem, barátaim, hivatásom, világnézetem, mind-mind ajándék, amit csak köszönni tudok a Mindenhatónak. Egy-egy gyerek csendes kibontakozása az otthonban, jó irányban való fordulása, még ha küzdöttünk is érte, ajándék, kegyelem. Bonthatok vitorlát szél nélkül, de nem repülhetek. A verejtékesen gyöngyöző aranyásó, térdre borulva hálát ad az aranyrögért, melyet lelt, pedig csupán a munka az övé, de tudja: az érték ajándék, az az Istené.

Az anyagiakhoz való viszonyunk rendezéséhez az első lépés talán az lenne, ha élő hittel, hosszan elmélkednénk Jézus sok, szép, biztató beszédét „Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk?” (Mt 6.26) „Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább?” (Mt 6.28-30) Szeretettel azt mondja nekünk: mit aggodalmaskodtok, hisz egyetlen könyökkel sem tudjátok meghosszabbítani az életeteket, sőt egyetlen hajszálatokat sem tudjátok fehérré vagy feketévé tenni. Keressétek ti Isten országát, és mindent megkaptok ráadásként.

Sebeinkre, a gondviselésbe vetett hit gyógyír lehet.
 
Szerző: Csaba t. Forrás: Reményt, jövőt mindenkinek!

Image