2016 december 26- Hétfő

Nyomtatás
b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Csaba_testver_szentistvannapjan.jpgCsaba testvér elmélkedése a mai evangéliumról :
2016 december 26, Szent István az első vértanú ünnepén.
Szent István, első vértanúnk napján nagy szeretettel emlékezünk mindazokra kik az igazságért való kiállásukért szenvedtek, szenvednek, ugyanakkor erőt is kérünk a Szent István közbenjárásával, hogy mi magunk is képesek legyünk kiállni a szeretetbe öltöztetett igazságért!!
Sok szeretettel imádkozom ezen a napon az István nevű gyermekeinkért, kollégáinkért, barátainkért!! A mai déli szentmisémben szeretettel megemlékezek róluk,
Csaba t. 
Nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke fog szólni belőletek. De óvakodjatok az emberektől! Mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek. Mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke az, aki beszél általatok. Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak és halálra juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek minden nemzet előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az megmenekül.
Máté 10, 17-22