2017. január 7. – Szombat

Nyomtatás
b_300_300_16777215_00_images_stories_Igaz_Pedagogia_15676193_1182804131774047_7531668707149237132_o.jpg
Egészen biztos, hogy napozásra, fürdésre ez a januári fagyos idő nem éppen alkalmas, de hógolyózni, barangolni a szánnal a nagy hóba igen alkalmas!! 
Sokan húzogatják az orrukat és szidják a mai világot! Erre se, arra se alkalmas ez a város, a mai rendszer, ez a baráti kőr!! 
Mi a te célod, és vajon mi Jézus Krisztus célja veled?„Térjetek meg,  mert elközelgett  a  mennyek  országa!” Ez a mai világ megtérésre, életünk újratervezésére igen - igen alkalmas!! Arra születtünk, hogy jók legyünk, szeressünk, nagylélekkel lehajoljunk egymáshoz, jó tömött túlcsorduló mértékkel adjunk, ahogyan Jézus Krisztus tanít bennünket!! És erre ez a világ, a te városod, környezeted igen-igen alkalmas! Jézus célja, ha a mi célunk lenne, akkor ezt már most, ma, ott ahol élsz elkezdheted..... Mire is gondolok? Olvasod ezt a levelet és egyetlen gombnyomással ott lehetsz valakinek az oldalán, aki talán már rég, hogy vár rád!! Kopogtass be, és bizalommal kívánj áldott új évet neki, ajándékozd meg öt bizalmaddal, figyelmeddel, vele eltöltött örömteli idővel!! 
Egészen biztos, hogy minden idő, és minden város alkalmas arra, hogy szeressünk, hogy ajándékot adva, mi magunk is ajándékká váljunk!! 
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok! 20A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok! 21Ahol a kincsed, ott a szíved is." Mt 6,19
Szeretettel, 
Csaba t. 
 Amikor Jézus  meghallotta,  hogy (Keresztelő)  Jánost  fogságba  vetették, visszatért Galileába. Elhagyta  Názáretet, és  a tengerparti  Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
„Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.”
Ettől kezdve Jézus  tanítani kezdett.  Ezt hirdette:  „Térjetek meg,  mert elközelgett  a  mennyek  országa!”  Bejárta  egész  Galileát.  Tanított  a zsinagógákban, hirdette a  mennyek országa örömhírét,  és meggyógyított  a nép körében  minden  betegséget  és  minden  bajt.  Híre  elterjedt  egész
Szíriában. Hozzá  vittek  mindenféle  beteget,  akik  különböző  fájdalmas betegségekben  és  bajokban  szenvedtek:  még  ördögtől   megszállottakat, holdkórosokat és bénákat is, és ő mind meggyógyította őket. Nagy  népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből,  Júdeából és a  Jordánon túlról.
Mt 4,12-17.23-25