2017 január.8- vasárnap

Nyomtatás
b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Unnepek_15940470_1247079905367625_7455344318634232221_n.jpgTeremtőnk első parancsolatának első része így hangzik: "Uradat Istenedet imádd...!"  Mi is jelent ez? Nem mást mint azt, hogy mi is úgy nézzünk Jézus Krisztusra, ahogyan a mennyei Atyánk nézett az Ő szent Fiára!! „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” 
Istent imádni, nem más, mint gyönyörködő szeretettel fordulni az isteni személyek felé, örömteli csodálattal szemlélni azt a végtelen jóságot, bölcsességet, erőt mellyel a Teremtő teremtményeit átöleli, s melyben csodálatosan egységben van a Szentháromság!!  Az isteni személyekkel való misztikus találkozás, új, nem is álmodott világra tárja ki létünk határait! Isten első parancsolata nem szárnyalásunkat gúzsba kötő béklyó, hanem a legcsodálatosabb ajándék, olyan végtelen távlatot nyit a térdre boruló ember előtt!  A maréknyi porból született, öntudatra ébredt embernek, Isten akaratából, nemcsak lehetősége van a  Szentháromságot szeretettel köszönteni, hanem a Mózes által meghirdetett több ezer éves isteni parancs alapján földi létünknek ez, Isten szeretetteljes imádása a legfontosabb feladata, célja!! 
Azt látjuk, hogy a Jézussal való személyes találkozás megváltoztatja az emberek életét, Szent Péter, az apostolok, képesek mindent otthagyni és követni Jézust, de nem csak ők, hanem a bűnösök is ,egy - egy találkozás által gyökeresen megváltoznak, gondoljunk itt a házasságtörő asszonyra, a garadai ördöngősre, vagy akár Zakeusra is... Szentjeink mind , mind megtapasztaltak valami csodálatosat e találkozásokból, ők Istent imádva megváltoztak, hegyeket mozgató erők fakadtak fel törékeny életükből, olyan források, melyek évszázadok embereit táplálták, korszakokat töltöttek el lendülettel!! 
E pár sorral igazából csak kíváncsiságot szeretnék ébreszteni a keresztény misztika, lelki irodalom iránt! Krisztus az út, az apostolok is Őt szólították meg, Keresztelő Szent János társaságában, s Ő szeretettel meghívta a kereső fiatalokat Magához!! 
Szeretettel,
Csaba t. 
Abban az időben: Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé  Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála.  János azonban  tiltakozott: „Neked  kellene megkeresztelned engem,  és  te jössz  hozzám?”  Jézus azonban  így  szólt:
„Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.”
Erre János engedett neki.
Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta  Isten Lelkét  galamb módjára  magára szállni.  És íme,  hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!”
Mt 3,13-17