2017. február 8. – Szerda

Nyomtatás
b_300_300_16777215_00_images_stories_Igaz_Tarsadalom_2017---1.jpgHonnan van a rósz - kérdezzük oly gyakran!?  Jézus válasza nagyon tömör: “a rossz belülről származik”!
A nagytakarítást magunkban kell elkezdenünk!! Csendesedjünk el és vizsgáljuk meg mi lakik a szívünkben!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus egy alkalommal ismét magához hívta  a népet, és így tanította  őket:
„Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be  az embert, ami kívülről jut az emberbe;  hanem ami az emberből származik,  az szennyezi  be  őt.”  Amikor  Jézus  a  népsokaság  elől  bement  a  házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: „Hát még ti sem  értitek? Nem  tudjátok, hogy amit  megeszik az  ember, az  nem szennyezheti be, mert nem a szívébe  jut, hanem a gyomrába, és a  félreeső helyre kerül?” Ezzel tisztának mondott minden ételt.
Aztán így  folytatta: „Ami  az emberből  ered, az  teszi tisztátalanná  az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás,  gyilkosság,  házasságtörés,  kapzsiság,  rosszindulat, csalás, kicsapongás,  irigység, káromlás,  kevélység,  léhaság. Ez  a  sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert.”
Mk 7,14-23