2018. december 17. – Hétfő

Kategória: Napi evangélium Találatok: 159
b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_48365035_1342512885890572_3871458974876303360_o.jpgNem akarok személyeskedni, de úgy látom a Szentírásból, hogy Jézus felmenői között nem csak szentek, nem csak a szeretet bajnokai vannak! Milyen szép, hogy Isten nem mind kívülálló jön közénk, hanem beleszületik egy hús - vér családba, vállalva azok múltját, viselt dolgát, a valós, igazi életet! Krisztus, Karácsony estéjén nem csak a jókat, az igazakat vállalta, szereti, hanem mindannyiunkat, ezért is mondhatjuk, hogy mi emberek kik itt a földön élünk, Isten gyermekei vagyunk, egy nagy családot alkotunk!
Nem voltak egyformák Jézus felmenői sem, mi sem vagyunk egyformák! A mi drága népünk múltjában sok-sok minden történt, jó és rossz egyaránt! Jézus példájára mi is merjük vállalni őseinket, népünket, de ugyanakkor vállaljuk kortársainkat is, jókat rosszakat egyaránt nagy-nagy szeretettel! Az ítélkezést alázattal bízzuk Istenre!
Csodáljuk a bennünket körbevevő hatalmas biodiverzitást, melyet szeretnénk is megőrizni! Növények, állatok, a maguk útján járva dicsőítik Teremtőnket! Szeretném, ha úgy tudnánk nézni e sokféle emberre ki ma itt él ezen a földön, mint a Teremtőm ajándékára, drága, értékes gazdagságra! A humán diverzitást úgy látjuk, hogy a jó Isten megengedi, vállalja, ezért mi ne zúgolódjunk, hanem egymás terhét hordozva váljunk szentté! A búzaszemből nem lesz kovászt befogadó liszt, ropogos kenyér, ha a malomkövek nem őrlik meg!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Székelyhídi gyerekek, az én családom, a Miskolci színpadon!!
Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király. 
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. 
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. 
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is tizennégy nemzedék. 
Mt 1,1-17