2019. január 5. – Szombat

Kategória: Napi evangélium Találatok: 192
b_300_300_16777215_00_images_stories_Igaz_Pedagogia_IMG_2164.jpg„Kövess engem!” Jn 1, 43 . A jó Isten tudatosan építi a világot. Ő kezdeményez, megszólítja Máriát, Szent Józsefet, Fülöpöt, az apostolokat, hívja, feladatokkal, munkával látja el őket. Isten az Ószövetség és az Újszövetség nagyjait is néven szólítja, hívja. Gondoljunk Ábrahámra, Mózesre, a prófétákra, de gondolhatunk a mai nap ünnepelt szentre, Oszlopos szent Simeonra is. 
Oszlopos Szent Simeon a négyszázas évek elején élt Antiochia mellett. Kis faluból származik, ifjúságát mezőn töltötte juhokat legeltetve. Egy napon a templomban meghallotta az Úr szavát és e naptól mindenkorra megváltozott az élete. A "Hegyi beszéd" szavait olvasták fel aznap, amelyben az Úr boldognak nevezi a "tiszta szívűeket". Simeon mindent elhagyva szerzetes lesz. Túl szigorú, aszketikus élete miatt eltanácsolták tíz év után a szerzetes társai.  Végül közel negyven évet egy húsz méter magas oszlopon élt, melyen két négyzetméternél nem lehetett több hely. Pontos napirendje volt, éjszaka, délelőtt imádkozott, délután az odasereglett embereket hallgatta! A zarándokok megvallották bűneiket, tanácsot, vigaszt kértek tőle, sokan csak kiváncsiskodtak. Az akkori nagy világ minden részéről mentek hozzá mindenféle rangú, rendű emberek! Az aszkéta a betegséget, az éhséget, a nap hevét, esőt, szelet, zivatart, de még a kíváncsiskodók és a segítséget keresők nagy tömegének tolongását is zokszó nélkül viselte napról-napra, évről -évre. Temetése egy császár diadalmenetéhez hasonlított. 
Mi vezethette ezt az embert, több mint ezerhétszáz évvel ezelőtt e rendkívüli, kegyetlen életmódra? Negyven évig senki nem tud kitartóan állni egy oszlop tetején, hatalmas önfegyelemmel, magát a világ legbűnösebb emberének tartva! Rendületlenül áll és közben fegyelmezetten tanít, bölcs válaszokat ad az egyszerű embereknek és a művelt tanítóknak, papoknak és világiaknak egyaránt, nagy-nagy alázattal. Akkor is voltak kíváncsi emberek, tényfeltáró újságírok akik provokálták, próbálták feltárni Simeon titkát. Simeon titka ugyanaz, mint minden Istenre hallgató szentté! Oszlopos Szent Simonnak ugyanaz a titka, mint Ábrahámé, Mózesé, vagy a fügefa alatt ülő Fülöpé, vagy Isten valamennyi szentjéé. Isten megszólította őket s ők követték Istenüket! Simeon élete, a szentek élete arról beszél, hogy a test és a vér kívánságán túl, a számítgató, mérlegelő józan emberi gondolkodáson túl, létezik egy olyan erő, mely képes nemcsak megszólítani, vezetni bennünket, de melyik végtelen boldoggá is teszi a Vele egy asztalhoz ülő embert.
Isten nem személyválogató, Ő nemcsak a gazdagokat, művelteket, híreseket szólítja meg, Neki nemcsak a bűn nélküli jó emberek kellenek! Simeon nem volt sem gazdag, sem művelt, elhagyott vidéki településen kezdte a párbeszédet az Istennel, s e párbeszéd őt szentté, s azt a talpalatnyi földet ahol élt, szentéllyé tette! Halála után templomot építettek arra a helyre melyen élt, mely zarándokhely lett, hova ma is elutaznak imádkozni az emberek. Simeont az Istennel való párbeszéd tette szentté, Isten jelenléte szentelte meg azt a helyet, ez az át imádkozott hely vált szentéllyé, zarándokhellyé. Teremtő Istenünkkel való párbeszédet te is elkezdheted ott ahol vagy, ott ahol élsz, hisz egészen biztos téged is hív az Úr, neked is ugyanazt mondja, mint Fülöpnek vagy Simeonnak: "kövess engem!"
Krisztust követve, botladozva, 
Csaba t. 
Kép: Kedves keresztszülő, évek óta örömmel támogat egy gyermeket, mert úgy érzi, hogy Isten tőle ezt kéri!
Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel. „Kövess engem!” – mondta neki. Fülöp Betszaidából származott, András és Péter városából. Amikor találkozott Nátánáellel, közölte vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”  
Jn 1,43-51