2019. január 7. – Hétfő

Kategória: Napi evangélium Találatok: 593
b_300_300_16777215_00_images_stories_Igaz_Pedagogia_IMG_3273.jpg„Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” Mt 4,12
A börtönöket járva, a rabokat gyóntatva, az árvaházakban élő gyermekeink szüleivel beszélve, a nyomornegyedek lakóit ismerve azt kell mondanom, hogy ma, a sok-sok bajt nem pénzzel, segéllyel, adományokkal, hanem a szeretet parancsával, a keresztény alapigazságok tanításával, az emberek megtérítésével lehet orvosolni! Szegények között élek, tudom, hogy mit beszélek és felelősségem tudatában mondom, hogy ma nincs szegénység a Kárpát-medencében! Ha a fejemet veszitek is érte, kimondom, hogy  ma nem nyomorúság van a mi szülőföldünkön, hanem lustaság, tehetetlenség, részegeskedés! Igen, csak ott van nyomorúság, ahol nincs összefogás, hol az emberek letérnek a szeretet, az isteni parancsok útjáról, ahol a munka büdös! Ezért ma, a fiatalok között a Kárpát-medencében nem segélyeket kell osztani, hanem fennhangon hirdetni ugyanazt, mit Jézus Krisztus hirdetett kétezer évvel ezelőtt: „Térjetek meg!" Nem szociális projekteket kell meghirdetni, hanem az Evangéliumot kell érthetően, világosan tanítani!  
Térjetek meg és egymásra figyelve, jó testvérekként, békében, szeretetben éljétek életeteket, 
Csaba t.
Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: 
„Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, 
a pogányok Galileája: 
A sötétben lakó nép nagy fényt lát, 
és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.” 
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” Bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész Szíriában. Hozzá vittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas betegségekben és bajokban szenvedtek: még ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és bénákat is, és ő mind meggyógyította őket. Nagy népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.  
Mt 4,12-17.23-25