2019. január 10. – Csütörtök

Kategória: Napi evangélium Találatok: 234
b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Vegyes_49300526_1360397970768730_5895008459627167744_n.jpg"Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.”
Örömmel, örömhírt hordozni, mindannyian kiket megkereszteltek a Szentháromság nevében ezt a hivatást kaptuk, erre a küldetésre kent fel engem is, de titeket is, a Isten nevében az Egyház! Örömmel, örömhírt vinni a világba, ez a mi hivatásunk, ez a mi küldetésünk, ez kellene legyen a mi mindennapi munkaruhánk, de a mindennapi munkánk célja is!! 
Jó úton járok? Kérdezzük meg a körülöttünk élő embereket, vajon valóban örömhírt jelentek-e számukra! Mint örvendező, örömhír hordozó, vajon 1-10-ig hányas jegyet adok én saját magamnak!?
Ma meglátogatott egy kedves aranyos fiatal pár, két szép gyerekkel. A fiatalokban ami közös, hogy nálunk nőttek fel, a Magyarok Nagyasszonya Dévai ház volt az ők otthonuk, innen repültek ki! Jó volt találkozni, jó volt gyönyörködni a drága gyermekeikben!! Annak idején az élet nehézsége hozott össze bennünket, de számomra örömet jelentettek akkor is mikor mint kis gyerekek hozzánk kerültek, és öröm ma is velük találkozni, mert akkor is, most is ők számomra Isten drága ajándékai! Szeretnék úgy élni, hogy számukra én is teremtő Istenünk ajándéka, áldása lehessek életem utolsó percéig! 
Örömmel, örömhírt hordozni, úgy, hogy mi magunk is örömhírré váljunk, ilyen egyszerű, csodálatos munkát bízott ránk az Isten, hála ezért néki!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Három gyerek és két unoka, ez a kép így rendben is van...
Abban az időben Jézus a (Szent)lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. 
Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok.” Mindnyájan igazat adtak neki, de meglepődtek a magasztos igéken, amelyek ajkáról fakadtak. 
Lk 4,14-22a