2019. január 14. – Hétfő

Kategória: Napi evangélium Találatok: 221
b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_IMG_E2031.JPG„Jöjjetek utánam....”
Mk 1,14
A Mennyei Atyánk évének első hetében elmélkedtünk mennyei Atyánkról aki Van, aki számunkra is Van! A múlt héten szemléltük Istent aki szeret, és szeretetközösségben él! Ezen a héten a cselekvő, teremtő Istent szeretnénk csodálni, ki erős kézzel, kinyújtott karral alkot, vezet, munkálkodik! "Jézus...mondta: „Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom.” Jn 5,17
Krisztus életéből, tanításából azt látjuk, hogy a tévedő, bűnös embert Isten szereti, megbocsájt neki szívesen, de a talentumát elásó, pipogya, sodródó, dolgozni, alkotni nem akaró embert mélységesen elítéli, kidobatja a külső sötétségre! A terméketlen fügefa nem, hogy Isten áldására sem számíthat, hanem a Szentírás szavai szerint ítéletében részesül és kiszárad! A gazdag ifjút nem menti meg a parancsok fényezése, a különféle törvények közötti lavírozás! Meghívást kap Isten Országának építésére, amit ő visszautasít! A részletek senkit nem érdekelnek, nem fontos, hogy bűnös nemtörődömségből, vagy félelemből, kishitűségből, lustaságból fordít hátat Teremtőjének a gazdag ifjú, a tény az, hogy ugyanazt mondja, mint a Gonosz Lélek: nem szolgálok, nem dolgozom, nem teremtek a magam kis kaotikus világából rendezett kozmoszt! Isten szomorúan néz utána, és  megállapítja, hogy nehéz neki bejutnia a mennyek országába.
Értsük meg végre, hogy a semmittevő lustaság kínkeserves, a testet, lelket elrothassza! A rabokat bezárják és a henyélés számukra a büntetés, miért kárhoztatnám magamat, gyermekeimet helyben topogó, egyik buliból másikba sodródó, terméketlen fügefává!?
"Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban,  bármit kértek a nevemben, megteszem nektek." Jn 14,12 Isten szeretné a teremtés csodálatos élményét, a jól végzett, becsületes munka örömét, az általunk létrehozott alkotásokban való megdicsőülés ragyogását felkínálni nekünk! Nyújtsd ki bátran kezed a kincsek után, gondolkozz, tervez, indulj el alkoss, teremts, dolgozzál életed minden napján! Teremtőd lehet, hogy csak kis dolgot bízott rád, de ha azt látja, hogy hűséges vagy, a kis dolgokban akkor hozzád is így fog szólni:  "Jól van, derék és hű szolga! A kicsiben hű voltál, sokat bízok rád." Mt 25,21
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Gyermekeink szerepelnek, ma kis szerep, holnap egy nagyobb, igényesebb szerepet adnak majd elő.
Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az (Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” 
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.  
Mk 1,14-20