2019. január 26. – Szombat, Szent Timóteus és Szent Titusz

Kategória: Napi evangélium Találatok: 252
b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Kozosegek_50770276_771370266562350_6017049242378436608_n.jpgHiszem, meg vagyok győződve, hogy minden gyengeségem ellenére engemet is az apostolok kérésére az Aratás Ura hívott, küldött a munkába, az Ő életadó földjére!! 30 évvel ezelőtt szentelt Jakab Antal püspök úr, Gyulafehérváron pappá!! Akkor 59 kiló voltam, a kommunizmus vég nélkülinek tűnt, nem volt se jövő, se kilátás semmire, de én bíztam a jó Istenbe, bíztam egyházi elöljáróimban, kik mind megjárták a börtönt hitükért és Isten nevében elindultam társaimmal! 
Elteltek az évek, most 2019-ben, hatvan évesen, mint 30 éve pap, alázattal el kell mondanom, hogy az aratnivaló valóban rengeteg és sokszor elég nehéz, sőt gyakran rázós is volt, de Istenben, egyházamban soha nem csalódtam!! Csodálatos harminc évet kaptam az Istentől, a csodák földjén járhattam gyermekeinkkel, megtapasztalhattam a jó Isten végtelen gondviselő jóságát, irgalmas türelmét, azt az isteni bölcsességet, mely minden nehézségből nemcsak kivezetett, de minket is formál, okosabbá, jobbá, bölcsebbé tesz! 
Szívem csordultig van, hálával Teremtő Istenem iránt, aki jónak látott nemcsak megszólítani, de lépésről, lépésre, botladozásom ellenére is vezetni, és egy hihetetlen csodálatos szép nagycsaláddal megajándékozni! Mindezért hálás szívvel, Krisztus akarata szerint hangosan hirdetem: Testvéreim "elérkezett hozzátok az Isten országa!”  Lk 10,1-9
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Virk László
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. 
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: „Békesség e háznak!” Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!”  
Lk 10,1-9