2019. március 4. – Hétfő

Kategória: Napi evangélium Találatok: 233
b_300_300_16777215_00_images_stories_Igaz_Tarsadalom_napievangelium034.jpg„Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Mk 10,27
Hány gazdag ifjú és felnőtt ember szaladgál a világban! Talán te magad is gazdag ifjú vagy?! Jézus hiszem hogy a világ minden nyomorát, gondját meg tudná oldani, de Ö azt szeretné, ha a mi arcunkon is felragyogna az Ő gondviselő, jóságos szép vonása!! Ezért is válogatás nélkül mindannyiunkat arra bíztat nagy szeretettel, hogy:    "Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Gyere gyermekem, fogd meg a kezemet és én lépésről - lépésre vezetlek, hogy jót tegyél, hogy jó legyél, hogy áldássá váljál testvéreid számára!! Gyere Afrikába, Ázsiába, de akár otthon Európában is merj szeretetben élni, testvéreid életében szereteté válni, mert csak így válhatsz Velem is eggyé!!
Szeretettel Kongóból, 
Csaba t. 
Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” 
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. 
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett, és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”  
Mk 10,17-27