2019. március 20. – Szerda

Kategória: Napi evangélium Találatok: 176
b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Csaba_testver_IMG_5758k.jpg"Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek!" Mt 20, 28 
Az nem gond Jézus számára, ha valaki ambíciós, ha mer, akar célokat, álmokat megfogalmazni, ha valaki első akar lenni abban a közösségben ahol él!!  Nem, hogy nem gond Jézus számára, ha valaki nagy akar lenni, sőt Ő egyenesen meg is mutatja, hogy hogyan lehetünk a közösségben ahol élünk a legnagyobbnak.... Legyünk a testvéreink szolgálatára, akarjunk tudatosan a testvéreink számára mindenben jóságos cselédek lenni!! Merjünk szeretetből egymásért áldozatot hozni, merjük egymásért, ha kell az életünket is oda adni!!
A szolgáló szeretet fejedelmi, királyi út, mely mindannyiunk előtt nyitva áll! Merjünk szolgálatára lenni egymásnak, kis és nagydolgokban legyünk társainkkal jóságosak, figyelmesek! Kérés nélkül is tegyük meg mindazt, mire a szeretet, a jóság indít! 
Induljak el a naggyá válás útján, merjek testvéreim kisebb testvére lenni, legyek én is csendben, szelíden, kemény munkával emberkatedrális!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát és bizalmasan közölte velük: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.” 
Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.” Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.” 
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”  
Mt 20,17-28