2019. június 20. – Csütörtök

Nyomtatás
b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_65118227_2838109699564027_8664434527780732928_n.jpgA mennyei Atya kérése a tízparancsolatban nagyon világos! "Uradat, Istenedet imádd!"
Na de mit is jelent Istent imádni, lángoló szeretettel szeretni? Jézus Krisztus életével megmutatta, hogy hogyan is kell Istent szeretni! Mesterünk egész élete egy hatalmas kinyilatkoztatás, feltárta előttünk, Ő mind valóságos ember, hogy milyen élő, mély, örömteli lehet Isten és az ember viszonya! A mai evangéliumban arra is megtanít, hogy hogyan imádkozzunk! 
Induljunk el a felfedezők hatalmas kíváncsiságával az imádság útján és gyakran, átelmélkedve, nagy-nagy szeretettel ismételgessük Jézus Krisztus által megfogalmazott és az evangélisták által megőrzött, mennyei Atyánkhoz szóló drága szavakat!
Miatyánkot mondva, 
Csaba t. 
Kép: Szent Ferenc imádkozik
Evangélium
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 
szenteltessék meg a te neved; 
jöjjön el a te országod; 
legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; 
és bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; 
és ne vígy minket kísértésbe, 
de szabadíts meg a gonosztól! 
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”  
Mt 6,7-15