2019. augusztus 24. – Szombat

Kategória: Napi evangélium Találatok: 161
b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_IMG_0265K.jpgSzent Bertalan apostol ünnepe
Ismerkedés - párbeszédre való készség! Csodálom, hogy az én Mesterem, Jézus Krisztus milyen könnyedén, magától értetődő egyszerűséggel ismerkedik, barátkozik! András, János - "gyertek nézzétek meg, hogy hol lakom!" Péter, - "gyere velem, légy emberek halásza!" Ma Natanaelt szólítja meg messziről, egy életre szóló barátságot kötve vele! Milyen jó lenne, ha Megváltónknak ez a szép vonása, az ismerkedésre, a párbeszédre való készség a mi arcunkon is felragyogna!
Isten végtelen és ennek a végtelen Istennek egy-egy vonása ragyog fel minden teremtményben! A létezők úgy születtek Istenből, Isten akaratából és Ő mindent szeret ami van, mert ha nem szeretné, meg sem teremtette volna! Ez a sokféleség, a bennünket létbe hívó Isten szent akarata! Természetesen ez nem csak ránk emberekre igaz, hanem a gigantikus csillagvárosokra, a galaxisokra, de a parányi mikroorganizmusokra, az atomokat alkotó legparányibb részecskékig mindenre! Mi létezők összetartozunk, teremtő Istenünk gyermekei vagyunk és  ezért egymásra figyelve kíváncsian párbeszédet kell folytatnunk, egymást egyre jobban ismerve, tisztelve, szeretve éljük életünket!
Álljak fel és lépjek ki otthonomból, törjünk ki komfortzónánkból! Induljak el, ismerkedjek, gyűjtsek barátokat, kapcsolataim által gazdagodjak, bontakoztassam ki a bennem lévő értékeket! A bezárkózás, az elszigetelődés a halál! Az ismerkedés, a párbeszéd az élet! A gazdag ifjú magába fordulva távozik, bezárkózik és Jézus szomorúan néz utána. Péter,  ismerkedésük első pillanatában bűnét megvallja és alázattal követi Jézust! Péter tiszteletére templomok épülnek, a bezárkózó gazdag ifjú nem példakép, az ő emlékére nem épülnek oltárok, kápolnák!
Isten felé egy út van és az a testvéreiden keresztül vezet! Légy megszólítható, és te magad is merj kíváncsi szeretettel megszólítani másokat! A szeretet melyet Isten elvár tőlünk mindig ismerkedéssel kezdődik,
Csaba t. 
Kép: az otthonban növekedő gyerekeinkkel meglátogattuk az ők unokatestvéreiket, rokonaikat. 
Evangélium
Egy alkalommal: Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp. 
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”  
Jn 1,45-51