Keresztény Tanösvény!

Kategória: Keresztény Tanösvény Találatok: 3044

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Csaba_testver_csabatestvertanosveny19.jpgKárpát-medencében, de egész Európában is az a nagy kérdés, hogy tudnánk figyelmünket, kíváncsiságunkat, szeretetünket teremtő Istenünkre irányítani? Úgy elmerültünk a csomagoló papír színében, mintázatában, hogy a lényegről, a csomag tartalmáról megfeledkeztünk! Mi az élet értelme, célja? Hogyan született ez a rengeteg csoda mely körül vesz, a világmindenség és benne én magam, a végtelen sok részecskéből, sejtek milliárdjaiból megkomponált emberke? Igen, ahogy sok-sok kis hangjegyből felépül a zenemű, ugyanúgy mi is, de egész világunk is az atomok, a molekulák, a sejtek milliárdjából állunk össze, hogy önálló öntudatra ébredve boldogan éljünk! Az öntudatra ébredésen túl, egyre több emberben dereng, bontakozik az Isten szeretetteljes jelenlétének felismerése.  

Világunk sokszor céltudatosan, máskor közömbösen, de egyre nagyobb tömegben ott topog a teremtő Istenünkhöz vezető úton! Létünk nem más, mint utazás a semmiből a végtelen felé! Anyánk méhében találkozik két kis sejt, majd megszülettünk, totyogtunk, motyogtunk, majd megtanultunk beszélni, járni, bebarangoltuk a világot, felfedeztük a lét megannyi titkát, de a cél az, hogy felnőnünk teremtő Istenünkhöz, a Szentháromságos Szeretetközösséggel egy asztalhoz üljünk! Hivatásunk, hogy Istenünkre figyelve a nagy világ továbbteremtésének részesei legyünk! Hihetetlen hivatás, csodálatos az ember méltósága, mindannyiunk előtt szélesre táruló ajtó mögött ott a tágas udvar, ahol határtalan szabadság vár reánk! A bezárt emberi létből hiteddel kitörhetsz, feltárhatod a Végtelenre nyíló ablakot, egy ajtót, melyen keresztül nekilendülhetsz a csodák földjén a téged néven szólító Istened felé! Az elveszett Édent ne keresd mert benned van, az nem más, mint megváltó Istened ragyogó udvara, melyben a hívő ember Teremtőjével találkozik! 
Isten világa nem egy ködben elsüllyedt ismeretlen sziget, ahogyan Kolumbusz Indiát Amerikában keresve hitte, hanem a mi világunknál sokkal nagyobb, csodálatos új világ, melyből fény, értelem, boldogság, béke, kibontakozást hozó új típusú gazdagság árad mindannyiunkra! S e csodálatos új világnak az Urát nem kell veszélyekkel telt, fáradtságos úton keresnünk, hisz Ő maga mondta: "Íme az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz..." Megváltó Krisztusunk nem azért keres, mert megérdemeljük, vagy mert kijár az nekünk, hanem egyszerűen csak azért mert Ő a SZERETET! Életünk akkor teljesedik ki igazi békében, boldogságban, ha mi is Istenünk képére, hasonlatosságára mindjobban átalakulunk és mi magunk is Szereteté vállunk, mindennapi életünkben nagy alázattal az egyetemes szeretet útján járunk!
A 2020 szeptemberében kezdődő Eucharisztikus találkozó, hogy valóban mindannyiunk számára az Istennel való élő találkozó legyen, arra biztatlak, hogy induljunk neki és egy szent utazás során fedezzük fel mindazt, mit Teremtő Istenünk jónak látott az időben kinyilatkoztatni nekünk! Fedezzük fel a Szentírást, hagyjuk, hogy az evangélium fénye beragyogja az életünket! 
Isten kinyilatkoztatott igazságait megismerni, megszeretni és azt a mindennapok forgatagában megélni, erre a csodálatos útra hívunk, ezt az utat neveztük el: Keresztény Tanösvénynek! Négy egymásból nyíló, mind ragyogóbb úton vár reánk: 
1. Mit hisz egy keresztény ember?!  
- Az Isten által kinyilatkoztatott igazságokat: Keresztény hitvallás 
2. Milyen úton vezet a boldogságra Teremtőnk? 
- Isten boldogságra vezető parancsolatai: Tízparancsolat
3. Hogy segít gyermekein az Isten? 
- Jézus Krisztus hét szentséget alapított, ezek által lehajló hozzánk, hogy magához emeljen. 
4. E földi létben, hogy találkozhatunk Istenünkkel? 
- Imádságban megszólítható a Szentháromság! A Szentírásból Ő szol hozzánk! A Szentmisében misztikus találkozás valósul meg!
Egy szent utazásra hívlak, hol nem az úton felragyogó csoda a cél, hanem a csodát tevő Isten karjai közötti ránk váró boldog lét! Mi nem a keresztény tanítást keressük önmagáért, hanem az önmagát kinyilatkoztató Istent szeretnénk átölelni! Életünk sebeire nem orvosságot keresünk, hanem az Orvost, ki maga a gyógyulás, az Egészség. Nem ragyogó legyőzhetetlen fegyvert keresünk a csatáinkhoz, hanem a Mindenható Isten eszközei szeretnénk lenni, hogy általunk a világunk  arcát Teremtőnk mosolyra igazítsa.....
Istenben bízó lélekkel, 
Csaba t.