6. Hittanóra: Hiszek a Szentlélekben

Kategória: Keresztény Tanösvény Találatok: 171

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Unnepek_19023551_1401066696635611_1861426403692008338_o.jpgTalán egyik legszebb része az Apostoli Hitvallásnak: "Hiszek a Szentlélekben." Szép, gyönyörű, mert Teremtő Istenünk legtitokzatosabb személyét sejteti meg velünk, apró porszemekkel. 

12.00 órától erdélyi idő szerint ma is nagy szeretettel hívlak, várlak, gyertek induljunk el együtt az Apostoli Hitvallás, szentek által kitaposott évezredes zarándokútján! Gyertek, szemléljük alázattal, de kíváncsi tisztelettel a Szentháromság harmadik isteni személyét, a Szentlelket!
Zarándok társatok,
Csaba t.  
Apostoli Hitvallás: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. 
Amen.