A papok imádsága nélkül a közösségek elhalnak

Nyomtatás

A papok imádsága nélkül a közösségek elhalnak – Hummes bíboros levele a papsághoz

Az ima alapvető táplálék a papok számára, mely nélkül megbetegszenek, erejüket vesztik a Mester követésében, és lelkiekben meghalnak. A nyáj szétszéled, és gyakran elpusztul. Így foglalja össze levelében megállapításait Cláudio Hummes bíboros, a Papi Kongregáció prefektusa a papság éve kapcsán. Mint mondja, mikor egy pap egyre kevesebbet imádkozik, akkor gyengül a hite, hivatása értelmét kezdi veszteni, a mindennapi szolgálatában már nem leli meg örömét. Ennek következtében az úton, melyen másokkal együtt Jézust követi, folyamatosan lemarad, míg végül szem elől nem téveszti mesterét.
Éppen ezért ahhoz, hogy egy pap hű tudjon maradni Krisztushoz és a közösséghez, az imádság emberévé kell válnia, olyanná, aki szoros kapcsolatban él az Úrral. A bíboros ezért minden hívőt állhatatos és szeretetteljes imára buzdít a papokért. Ennek kapcsán a Papi Kongregáció a papság évében minden hónap első csütörtökén szentmisét tartanak a római Santa Maria Maggiore bazilikában.
Vatikáni Rádió