Jakubinyi György érsek karácsonyi üzenete

Nyomtatás

Jakubinyi György érsekA világirodalom legszebb mondata ez, amelyet egyedül Szent János apostol írhatott le, többször is, első levelében (1 Jn 4,7). Miért éppen Szent János? Azért, mert ő volt a „szeretett tanítvány”.

 

 

 

 

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

Henri Boulad SJ jezsuita atya, világhírű hitszónok egy alkalommal muszlim hallgatók előtt is azzal kezdte konferencia beszédét, hogy felemlegette Isten-Allah 99 tulajdonságát, amelyeket a muzulmán hívek imáikban felsorolnak Isten dicsőítésére. Nagy meglepetésre bejelentette a jezsuita atya, hogy most megnevezi Isten századik tulajdonságát, amely magában foglalja és felülmúlja mind a 99-t: Isten a szeretet!
(cf. Henri Boulad SJ, A szív okossága, Budapest 1988,31.)
A világirodalom legszebb mondata ez, amelyet egyedül Szent János apostol írhatott le, többször is, első levelében (1 Jn 4,7). Miért éppen Szent János? Azért, mert ő volt a „szeretett tanítvány”. Ő ülhetett az Utolsó Vacsorán az Úr Jézus bal oldalán, hallgathatta „a szeretet székhelyének” dobogását, és ő volt az egyetlen Apostol, aki ott állott a kereszt alatt Szűz Máriával és a Szent Asszonyokkal. A szűzi tanítvány kaphatta örökségbe végrendeletileg a haldokló Úr Jézustól legdrágább kincsét, Szűzi Édesanyját. De Szent János ott képviselt mindannyiunkat, keresztényeket a kereszt tövében.
Isten a szeretet! És elmondhatjuk, hogy karácsony a szeretet ünnepe, a megváltó szeretet első tanúságtétele, amelyet Krisztus kereszthalála és feltámadása betetőz. Karácsonykor lett érettünk emberré a második Isteni Személy, hogy megváltson és üdvözítsen. Gyermekként jött közénk, hogy ne féljünk tőle. Kitárta kis karját, hogy mindenkit magához öleljen. Úgy, ahogy majd a kereszten is kitárja karját a megváltás művére.
Kis Szent Teréz szerint „ha a Szeretet véletlenül kihalna, az Apostolok nem hirdetnék többé az Evangéliumot, a Mártírok sem akarnák már vérüket ontani.” (Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza, Budapest 1974/228). Ezért találhatta meg hivatását a szentpáli szeretet-himnuszban: „Megértettem, hogy a Szeretet magában foglalja az összes hivatásokat, hogy a Szeretet a minden, hogy átfog minden időt és minden teret … Egyszóval, hogy örökkévaló! … végre megtaláltam hivatásomat … Az én hivatásom a Szeretet!” (u.ott)
Ahogy minden húsvét éjjel megújítjuk keresztségi fogdásainkat, újítsuk meg most Karácsonykor is, hogy megújulva lelkileg a szeretet tanúi maradhassunk. Elsősorban otthon a családban, a házastársi hűség, a gyermekvállalás, a keresztény gyermeknevelés, a munkahelyen a megbízhatóság és kötelességteljesítés, amelyet a reggeli imafelajánlás állandó imádsággá tesz: Istent dicsőítjük és felebarátainkat szolgáljuk. A keresztény ember bárhol él, ahová a Gondviselés állította: a gyárban vagy mezőn, irodában, iskolában, sőt akár az országgyűlésben, mindenütt tanúságot tesz keresztény hitéről. Elsősorban nem szóban, hanem életvitelben. Így értjük meg a középkor csodálatos keresztény költőjét, Dantét, aki az Isteni Színjáték utolsó soraiban (Paradiso xxxiii,142-145) Istent ünnepli, aki a Szeretet:

„Csüggedtem volna, lankadt képzelettel,

le folyton-gyors kerékként forgatott

vágyat és célt bennem a Szeretet, mely

mozgat napot és minden csillagot.”

(in: Dante Alighieri, Isteni Színjáték, ford. Babits Mihály, Bukarest 1985,478)
Mivel Szent Mihály főangyal főünnepén befejeztük Főegyházmegyénk Millenniumát, a Szentatya különleges küldöttével, Franc Rodé bíboros vezetésével, vigyük magunkkal második főegyházmegyei keresztény évezredünkben mind azt a jó elhatározást, amelyet a millennium éve folyamán tettünk.
Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog újesztendőt kívánok Tisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!
Gyulafehérvár, 2009. Karácsonyán, Urunk Születése főünnepén

† György s. k.

érsek