Életerős intézményekként minden energiájukkal járuljanak hozzá

Nyomtatás

Image„Életerős intézményekként minden energiájukkal járuljanak hozzá a hiteles keresztény humanizmus előmozdításához” – mondta XVI. Benedek a Pápai Akadémiák tagjaihoz intézett beszédében

 

Aquinói Szent Tamás liturgikus emléknapján a pápa a Szentszék kulturális intézményeinek sajátos célkitűzésére és küldetésére mutatott rá. Kiemelt néhány fontos jubileumot: a Pápai Római Archeológiai Akadémia idén ünnepli fennállásának 200. évfordulóját, az Aquinói Szent Tamás és a Cultorum Martyrum Pápai Akadémiák pedig tavaly emlékeztek alapításuk 130. évfordulójára. 2009-ben volt tíz éve, hogy II. János Pál „Inter Munera Academiarum” k. Motu proprio-jával megújította az Aquinói Szent Tamás, valamint a Teológiai Pápai Akadémiákat.

A Pápai Akadémiák feladata és felelőssége, hogy hűségesen szolgálják az egyházat és a Szentszéket. A kortárs kultúra szüntelenül arra készteti őket, hogy szakterületüknek megfelelően folytassák filozófiai és teológiai kutatásukat, mélyítsék el megfontolásaikat Szűz Máriáról, tanulmányozzák a történelmet, a műemlékeket, az első keresztény nemzedéktől örökségbe kapott tanúságtételeket, kezdve a vértanúktól.
Feladataik közé tartozik a keresztény hit és a művészi alkotás közötti fontos párbeszéd is. A pápa emlékeztetett rá, hogy tavaly november 21-én ennek elősegítésére, találkozóra hívta meg a művészeket a Sixtus-kápolnába. (Megjegyezzük, hogy Magyarországot Kisléghi Nagy Ádám festőművész képviselte).
A mai kultúrát erőteljesen uralja a relativizmus és a szubjektivizmus, továbbá gyakran felületes, sőt banális módszerek és magatartások jellemzik – folytatta beszédét a Szentatya. Ezek ártanak a kutatás komolyságának, a párbeszédnek, a személyek közötti kapcsolatoknak. Szükséges tehát, hogy újból megteremtsék a valóban mély kutatás alapvető feltételeit, hogy megvalósulhasson az értelmes párbeszéd és hatékony konfrontáció. A cél a közös fejlődés és olyan képzés, amely az embert a maga teljességében mozdítja elő.
Az erkölcsi vonatkozási pontok hiánya különösen károsítja a fiatal nemzedékek képzését. Ezzel szemben a Pápai Akadémiák kínálják fel az értékek és az igazság elméleti és gyakorlati példáit. Mutassanak rá az élet és a remény értelmére, felkeltve mindenki, főleg a fiatalok figyelmét. A papoknak szentelt évben fordítsanak különös gondot a papjelöltek képzésére.
A pápa Aquinói Szent Tamásra utalva hangsúlyozta: ma is kövesse példáját a nevét viselő Pápai Akadémia, folytasson párbeszédet a különböző kultúrákkal. Az Angyali doktor gyümölcsöző kapcsolatot létesített kora arab és zsidó gondolatvilágával, merített a görög filozófiai hagyományból is. Rendkívüli teológiai szintézisben összhangot teremtett az értelem és a hit között. Végül XVI. Benedek Isten Anyja, a Bölcsesség Széke, Sedes Sapientiae közbenjárásáért fohászkodva adta apostoli áldását a Pápai Akadémiák képviselőire.
Vatikáni Rádió