Kérjük Mária közbenjárását a világbékéért és a papokért!

Nyomtatás

ImageRegina Coeli-imádság május 9-én

 

 

 

A Máriának szentelt hónapban, májusban és fatimai látogatása előtt néhány nappal Benedek pápa húszezer hívővel együtt mondta el a Regina Coeli-imádságot és arra kérte a hívőket, hogy imádkozzanak azért, Mária járjon közben a világbékéért és a papokért.

„Május kedves hónap és különösen kellemes időszak számunkra. Ezen a féltekén megérkezett a tavasz színes virágaival, az időjárás sétákra és kirándulásokra alkalmas. A liturgia számára május a húsvéti időhöz, az 'alleluja' idejéhez tartozik, Krisztus misztériumának megmutatkozásához és a Szentlélek várásához, aki pünkösdkor leszállt erejével a születőben lévő egyházra. Mind a természet, mind a liturgia vonatkozásában jól illik ide az egyházi hagyomány, hogy május hónapját a Szűzanyának szenteljük. Ő a legszebb virág a teremtésben, a 'rózsa', amely megjelent az idők teljességében, amikor Isten elküldte Fiát és új tavaszt hozott az emberiségnek. Mária a spirituális szív, mert jelenléte Jézus tanítványai között a Lélek ajándékának élő emléke és záloga."
A vasárnapi evangéliumra utalva (Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám  is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála) Benedek pápa kijelentette: „ezek a szavak a tanítványokhoz szólnak, de szólhatnának a legmagasabb szinten is, Máriához, aki Jézus első és tökéletes tanítványa volt. Mária volt az első, aki figyelt fia szavára, s így bizonyította, hogy nemcsak anyaként, hanem alázatos és engedelmes szolgálóként szereti őt. Az Atya ezért szerette őt és a Szentlélek ezért lakozott benne. S amikor Jézus megígérte barátainak, hogy a Szentlélek által emlékezni fognak minden szavára és mélyen megértik azokat (vö. Jn 14,26), hogyan is ne jutna eszünkbe Mária, aki szívében, a Szentlélek Templomában hűségesen elmélkedett mindazokon a dolgokon, amelyeket fia mondott és tett? Húsvét előtt és különösen utána Jézus anyja így lesz az egész Egyház anyjává és példájává" – mutatott rá Benedek pápa.
A Szentatya emlékeztetett közelgő portugáliai útjára: „A máriás hónap közepén örömömre szolgál, hogy Portugáliába utazom. Ellátogatok a fővárosba, Lisszabonba és a második legnagyobb városba, Portóba. Utam fő célja Fatima lesz, ahol megünnepeljük a két pásztorgyermek, Jácinta és Ferenc boldoggáavatásának tizedik évfordulóját. Először látogatok Péter utódaként a máriás kegyhelyre, amely olyan kedves volt II. János Pál pápának. Mindenkit arra hívok, hogy kísérjen el ezen a zarándoklaton, amikor Mária közbenjárását kérjük az egyházért, különösen a papokért és a világbékéért" – idézi a pápát az AsiaNews.
Magyar Kurír