Benedek pápa Fatimába érkezett

Nyomtatás

Benedek pápa Fatimába érkezett A Szentatya imádkozott a Jelenési kápolnánál, majd papokkal, szerzetesekkel, szeminaristákkal és diakónusokkal találkozott. Szerdai napja a gyertyák megáldásával és rózsafüzér-imádsággal zárult

A Benedek pápát szállító helikopter 16.40 körül szállt fel a lisszaboni repülőtérről. Mielőtt elhagyta volna a várost, a gép tiszteletkört tett a Krisztus Király (Cristo Rei) szentély fölött, ahol több mint ezer gyermek gyűlt össze és fehér kendőket lengetve búcsúztak el a pápától.
A Szentatya 17.15-kor érkezett Fatimába, s leszállás előtt szintén kört tett a városka fölött, az összegyűlt zarándokok nagy meglepetésére, akik már órák óta várakoztak a fatimai szentélyben. Leszállás után üdvözölte a fogadására megjelenteket, többek között António Marto leiria-fatimai püspököt, Santarém és Ourém városok civil képviselőit és más hivatalos személyiségeket. A helikopter-leszállótól a Szentatya a pápamobillal tette meg az utat a 6 kilométerre fekvő szentélyig Georg Gänswein személyi titkár és António Marto püspök kíséretében.
A pápa ezután a Jelenési kápolnánál mondott imádságot, amelyben úgy fogalmazott: úgy jött Fatimába, „mint az Édesanyját felkereső fiú". Megemlékezett az 1981. május 13-án a Szent Péter téren II. János Pál pápa ellen elkövetett merényletről, amely után a lengyel pápa egy „láthatatlan kéznek" tulajdonította azt, hogy túlélte a történteket. Benedek pápa emlékeztetett arra, hogy Karol Wojtyła felajánlotta a testéből kioperált egyik golyót a fatimai szentélynek, s ezt a kápolna mellett álló szobor koronájában helyezték el. XVI. Benedek kiemelte: rendkívül vigasztaló tudni, hogy a fatimai Szűz „nemcsak örömeink és reményeink ezüstjével és aranyával, hanem aggodalmaink és szenvedéseink lövedékével" is meg van koronázva. A pápa egy arannyal bevont rózsát ajándékozott a fatimai szentélynek.
A pápa köszönetet mondott Máriának azért, hogy a fatimai pásztorgyermekek imádkoztak a Szentatyáért, olyan érzelmektől fűtve, amelyeket a jelenések során adott szívükbe a Szűzanya. Azoknak is hálámat fejezem ki, akik imádkoznak Péter utódjáért és szándékaiért, hogy a pápa erős legyen a hitben, vakmerő a reményben és buzgó a szeretetben – tette hozzá a Jelenési kápolnában mondott imádságban. (A pápa imájának teljes szövegét Dokumentumok rovatunkban olvashatják.)
18 órától a pápa a Szentháromság-templomban találkozott papokkal, szerzetesekkel, szeminaristákkal és diakónusokkal, hogy együtt mondják el a vesperást. Benedek pápa hűségre és lojalitásra kérte a papokat és szerzeteseket és kiemelte az emberek iránti érzékenység fontosságát. Hangsúlyozta: az Egyház nagyra értékeli munkájukat, amelyet sokszor csendben végeznek. „Köszönöm tanúságtételeteket, amely gyakran csendes és biztosan nem könnyű. Kösznöm hűségeteket az evangéliumhoz és az egyházhoz. Az Eucharisztiában jelen lévő Jézusban magamhoz ölelem minden testvéremet a papságban és a diakonátusban, a megszentelt életet élő nőket és férfiakat, a szeminaristákat és a lelkiségi mozgalmak tagjait."
A papok, a szerzetesek és a szeminaristák nem szabad, hogy megelégedjenek egy középszerű élettel, egy minimálerkölccsel vagy egy felületes vallásossággal. A Szentatya arra bátorította a papokat, hogy fogjanak össze: Törődjetek egymással és támogassátok egymást testvéri szívvel. Életetek fontos része a közös imádság és tanulás, a papi élet és munka követelményeinek megosztása. Nagyon jó, ha egymást vendégül látjátok otthonaitokban Krisztus békéjével a szívetekben! Fontos, hogy támogassátok egymást imádsággal, segítő tanáccsal és tisztánlátással. Figyeljetek oda különösen azokra a helyzetekre, amikor a papi ideál gyengülését tapasztaljátok vagy olyan tevékenységeket vesztek észre, amelyek nem teljesen összeegyeztethetők Jézus Krisztus szolgálatával. Akkor határozottan, de szeretettel fel kell lépnetek, ahogy egy testvér segít testvérének talpon maradni – buzdította a pápa a papokat.
A szeminaristákhoz fordulva a pápa így szólt: „Gondosan vizsgáljátok meg szándékaitokat és motivációtokat. Kitartó szívvel és nagylelkűen szenteljétek magatokat képzéseteknek. A keresztény élet középpontja, az alázatosság és a szolgálat iskolája, az Eucharisztia legyen az első szerelmetek!"
A találkozó végén szimbolikus jelentőségű gesztussal a Szentatya a Szűzanya Szeplőtelen Szívének szentelte a papokat, s azért fohászkodott, hogy képesek legyenek ellenállni a „Gonosz sugallatainak". A Szűzanyához fordulva így imádkozott: Segíts bennünket hathatós közbenjárásoddal, hogy ebben a gyönyörű hivatásban ne csüggedjünk el, ne engedjünk önzésünknek, a világ csábításainak és a Gonosz sugallatainak! Szenteljük magunkat a Te anyai szívednek, hogy hűségesen teljesíthessük az Atya akaratát – mondta a pápa. Mi, papok olyan pásztorok akarunk lenni, akik nem magukat legeltetik, hanem Istennek ajánlják magukat felebarátaikért, s ebben találják meg boldogságukat – hangsúlyozta a Szentatya.
A felajánlásnak ezzel a gesztusával még mélyebb és radikálisabb módon akarunk befogadni Téged emberi és papi életünkbe, örökre és teljesen. Jelenlétedből fakadjanak új virágok magányunk sivatagában, általa süssön ki a nap sötétségünkre, állítsa helyre a nyugalmat a vihar után, hogy az egész emberiség meglássa az Úr megváltását, aki Jézus nevét és arcát viseli, s akit a Te szíveddel egyesülve hordozunk szívünkben – mondta a pápa az imádság végén. (A felajánlási ima szövege szintén Dokumentumok rovatunkban olvasható.)
A vacsora után, 21.30-kor kezdődött a gyertyák megáldásának szertartása. A leiria-fatimai püspök, António Marto a pápának ajándékozta a szentély által készített első hivatalos rózsafüzért, amely aranyból készült.
A Szentatya a téren összegyűlt hatalmas tömeggel együtt elmondta a rózsafüzért a Jelenési kápolnában, beszédet mondott, majd nyugovóra tért. A virrasztás során szentmisét mutatott be Tarcisio Bertone bíboros államtitkár.
A mai nap 10 órakor szentmisével kezdődik, amely a pápa portugáliai látogatásának csúcspontja lesz.
Magyar Kurír