Mindenszentek ünnepén a pápa az életszentségről elmélkedett

Kategória: Főpásztoraink Találatok: 1021

Mindenszentek ünnepén a pápa az életszentségről elmélkedett – az újabb bagdadi merényletet követően ismételten felhívást intézett a Közel-Kelet békéjéért

November elsején, hétfőn délben, az Úrangyala elimádkozásakor mondott beszédében a Szentatya arra mutatott rá, hogy az életszentség minden keresztény életcélja. Mindenszentek ünnepe arra szólít fel bennünket, hogy az egekre emeljük tekintetünket és elmélkedjünk a ránk váró isteni élet teljességéről. Mint Isten szeretett gyermekei elegendő kegyelmet kapunk ahhoz, hogy elviseljük a földi lét megpróbáltatásait.
Az evilági életben éhezzük és szomjúhozzuk az igazságosságot. A meg nem értés, az üldöztetések ellenére már most örökségbe kapjuk mindazt, amit magukba foglalnak az evangéliumi boldogságok, amelyekben felragyog a Jézusban megvalósuló új világ és új ember.
Az örökkévalóság nem azt jelenti, hogy a naptár napjai folyamatosan egymást követik, hanem a beteljesülés pillanatához hasonló, amelyben a teljesség átölel bennünket és mi is átöleljük a lét, az igazság, a szeretet teljességét. Az életszentség ajándéka és szépsége egyben a boldog lelkekkel való szeretetközösség is. A szentek élete nem fejeződik be földi életrajzukkal, hanem haláluk után is folytatódik művük Istenben.
Mindenszentek ünnepén a pápa utalt november másodikára, Halottak napjára. Fájdalmas az elválás szeretteinktől, de a keresztény halál része az Istenhez való hasonulás útjának. Nem kell félnünk tőle, mert nem bontja meg a Krisztusban való egységet. Erre emlékeztet november 2-ának liturgiája és a temetőlátogatás kegyes gyakorlata.
Az Úrangyala elimádkozása után XVI. Benedek utalt arra a súlyos merényletre, amelyet Bagdad szír-katolikus székesegyházában követtek el október 31-én. A legutóbbi adatok szerint 58-an veszítették el életüket, közöttük 8 gyermek, 10 nő és két pap.
A pápa imádkozik ennek az abszurd erőszaknak az áldozataiért, ami különösen kegyetlen, mivel védtelen személyek ellen irányult, akik Isten, azaz a szeretet és a kiengesztelődés házában gyűltek össze. A pápa lélekben közel áll a keresztény közösséghez, amelyet ismét nagy csapás ért. Arra bátorította a papokat és a világi híveket, hogy legyenek erősek és szilárdan tartsanak ki a reményben.
Az erőszak rettenetes epizódjaival szemben, amelyek továbbra is sújtják Közel-Kelet lakosságát, a Szentatya ismételten szívhez szóló felhívást intézett a békéért: a béke Isten ajándéka, de egyben a jóakaratú emberek, a nemzeti és nemzetközi intézmények erőfeszítéseinek eredménye is. Mindnyájan egyesítsék erőiket, hogy érjen véget minden erőszak! – hangzott XVI. Benedek felhívása Mindenszentek ünnepén.
(vm)