A Szentatya üzenete a Iustitia et Pax Pápai Tanács plenáris ülésére

Kategória: Főpásztoraink Találatok: 979

„Sürgős a katolikus hívek képzése, akik a közjó érdekében következetesen tevékenykednek a politikában” – a Szentatya üzenete a Iustitia et Pax Pápai Tanács plenáris ülésére

A Iustitia et Pax Pápai Tanács november 4-én és 5-én tartja plenáris ülését Rómában, amelynek megnyitóján felolvasták a Szentatya a dikasztérium elnökéhez, Peter Kodwo Appiah Turkson, ghánai bíboroshoz írt üzenetét. XVI. Benedek köszönetet mondott a pápai tanács sokrétű munkájáért, amellyel az egyetemes egyházat és a Szentszéket támogatja a társadalom megújult evangelizálása érdekében a harmadik évezred elején.
Üzenetében utalt a Caritas in veritate k. enciklikájára, amelyben így fogalmazott: „a fejlődés elsőrendű és alapvető összetevője Krisztus hirdetése” (vö. n.8.). Csakis a remény által fenntartott, a hit és az értelem által megvilágított szeretetettel lehetséges teljesíteni az ember teljes fejlődésére, továbbá az egyetemes igazságosságra irányuló célkitűzéseket. A társadalom építése az Isten szeretete által vezérelt lelkiismereten nyugszik, ebből kifolyólag a helyesen vezetett élet kialakítására törekszik mindig a transzcendenst állítva az első helyre.
A Szentatya üzenetében felidézte továbbá a Caritas in veritate k. enciklikában megfogalmazott, a népeket, a családokat, az intézményeket érintő alapvető problémákat, amelyek a globalizációval egyre inkább megváltoznak, súlyosabbá válnak. Az államok közötti koordináció teret enged az egyenlőtlenségnek, a gazdasági és pénzügyi hatalmat birtokló csoportok uralmának, amelyek meghatározzák és irányítják a politikai életet az egyetemes közjó kárára. A megoldás érdekében tehát sürgetővé vált a katolikus laikus hívek képzésének feladata az egyház társadalmi tanításának tükrében, ugyanis mindenekelőtt az ő közvetlen kötelességük az igaz társadalmi rend kialakításáért való elkötelezett munka.
A katolikus laikus híveknek azonban tevékenységük folyamán szükségük van a főpásztorok és papok segítségre, akik mindig képesek a lelkiismeret megtisztítására szolgáló lelkipásztori szolgálatra, továbbá a lelki segítségnyújtásra és támaszra a társadalomban folytatott világi tanúságtétel során. Olyan laikus híveket kell formálni, akik képessé válnak a közjó érdekében tevékenykedni, különösen az olyan összetett valóságokban, mint a politika – fogalmazta meg XVI. Benedek pápa.
Iustitia et Pax Pápai Tanácsa elnökének, Peter Turkson bíborosnak címzett üzenete végén a Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy a pápai dikasztérium továbbra is elkötelezetten folytatja munkáját az egyházi szeretetközösség és annak minden tagja érdekében.
(hh)