Krisztus áldott keresztje ragyogja be örökre Európa földjét

Kategória: Főpásztoraink Találatok: 1036

„Krisztus áldott keresztje ragyogja be örökre Európa földjét” – hangzott XVI. Benedek fohásza a Szent Jakab-év alkalmából Santiago de Compostela-ban bemutatott szentmisén


A Szentatya szombaton délután 4 órakor Santiago de Compostela érseki palotájából pápamobilon közelítette meg a Kézművesek terét, spanyolul „Plaza del Obradoiro”, ahol a székesegyház kőfaragóinak műhelyei álltak egykor. A szertartáson, amelyen a Szent Jakab jubileumi évre emlékeztek, jelen volt a spanyol hercegi pár is.
A pápa homíliájában mindenekelőtt hálát adott Istennek, hogy jelen lehet ezen a csodálatos téren, amely tele van művészeti, kulturális és spirituális jelképekkel. Idézett az első olvasmányból, amelyet az Apostolok Cselekedeteiből vettek: „Az apostolok pedig nagy hatással tettek tanúságot az Úr Jézus Krisztus föltámadásáról” (Ap Csel 4,33). A kereszténység kiindulópontja nem emberi kezdeményezés vagy terv, hanem Istentől származik. Isten nyilvánítja ki, hogy Jézus igaz és szent volt szemben az emberi bírósággal, amely istenkáromlással és felforgatással vádolta őt. Isten szakította ki Jézus Krisztust a halál karmaiból, Isten szolgáltat majd igazságot mindazoknak, akiket a történelem igazságtalanul megalázott.
Az apostolok tanúságot tettek Jézus Krisztus életéről, haláláról és feltámadásáról. Nekünk az a feladatunk, hogy kövessük az apostolok példáját, minden nap jobban megismerjük az Urat, egyértelmű és hiteles tanúságot kell tennünk evangéliumáról. Ez a legnagyobb kincs, amit testvéreinknek adhatunk.
Krisztus tanítványai számára a testvérek szolgálata nem szabadon választható tevékenység, hanem lényük alapvető alkotórésze. Olyan szolgálat, amelyet nem lehet anyagi szempontok, a közvetlen eredmény, a látszat szerint értékelni.
A Szent Jakab-év is az önzetlenségre, a szeretet és a szolgálat logikájára épülő közösségi kapcsolatokra emlékeztet. Ezt érzik azok a zarándokok is, akik eljönnek Santiago de Compostela-ba, hogy átöleljék az apostol kegyszobrát.
Innen, mint az evangélium hírnöke, amelyet Péter és Jakab saját vérükkel írtak alá, a pápa egész Európához fordult. Emlékeztetett a XIX. század tragédiájára, amikor elterjedt az a meggyőződés, hogy Isten az ember ellenfele, szabadságának ellensége. Isten azonban lényünk eredete, szabadságunk alapja és csúcspontja. A halandó ember nem építhet saját magára, a bűnös ember nem engesztelődhet ki saját magával. Istennek vissza kell térnie Európába – hangoztatta a pápa.
Európa nyíljon meg Istennek, félelem nélkül találkozzon vele. Ez az Isten Krisztusban testesült meg a történelemben. Keresztje a végsőkig menő szeretet legmagasabb rendű jelképe, ajándék és megbocsátás. Kereszt és szeretet, kereszt és világosság történelmünk rokon értelmű szavai. Krisztus áldott keresztje ragyogja be örökre Európa földjét – hangzott XVI. Benedek fohásza a Szent Jakab-év alkalmából Santiago de Compostela-ban bemutatott szentmisén.
www.radiovaticana.org