Szent Márta

Nyomtatás

ImageMárta a betániai Lázár és Mária nővére volt. Jézus szívesen látott vendégük volt. Ő volt az, aki egy ilyen alkalommal buzgó lélekkel szolgált (Jn 12,2). "De csak egy a szükséges" - mondta neki Jézus. Neki mondta e szavakat is Lázár feltámasztása előtt: "Én vagyok a feltámadás és az élet." Válaszul Márta hitvallóan Jézus Messiásnak, Isten Fiának nevezte. Ő a háziasszonyok védőszentje. Kulcscsomóval vagy főzőkanállal szokták ábrázolni.

 

Márta Imagehite mindannyiunk számára példa. Testvére halála felett érzett szomorúságán átvilágít a Jézusba vetett hit. Erősítsük meg mi is a feltámadásba vetett hitünket. Kérjük Istent, adja meg a rendíthetetlen hit kegyelmét.

 1Jn 4, 7-16

Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy elküldte Fiát a világba.\

Jn 11, 19-27

Hiszem, hogy te vagy a Messiás, aki a világba jön.

Elmélkedés
Jn 11,19-27
Mária sírva fakadt, bizonyára Márta is együtt könnyezett az érkező zsidókkal Lázár sírjánál.
Jézus, látva a sírókat, szintén megindult, megrendült - egészen a lelke mélyéig. Az evangélista fontosnak tartja, ezért megismétli: Jézus lelkében megindulva ment a sírhoz.
Elhiszem-e, hogy Jézus együttérez velem, ahogyan senki más? Hogy megrendül a lelke mélyéig, ha gyászolok? Pedig Ő mondta, hogy aki hisz benne, ha meghalt is, élni fog. Mégis velem sír. Mert ember vagyok - és mert Ő is valóságos ember. Mivel valóságos Isten is, ezért tud velem úgy együtt lenni, ahogyan senki. Minden fájdalmamat, bánatomat ismeri - és bennük velem van.
Jézus, Isten egyszülött Fia, szűzi édesanya gyermeke, köszönjük, hogy velünk vagy a szenvedésben, velünk sírsz a gyászban, és hitünket erősíted a kilátástalanságban! Kérünk, add, hogy szeretteinkkel, akiket a halál elválasztott tőlünk, országodban örvendezve újra találkozhassunk!
Bangó M. Klára
www.plepania.net