Ligouri szent Alfonz püspök és egyháztanító

Nyomtatás

Image1696-ban született nápolyi nemes családból. Az ügyvédi pályára lépett. Egy perrel kapcsolatban tévedésre jött rá, és ez meggyőzte a világi dolgok hiábavalóságáról. A papi pályára lépett, hivatása lett a nép nagyarányú, rendszeres és korszerű lelki gondozása. A bűnösök és lanyha keresztények is tömegesen tértek meg hatására.

A népmissziók Imageszolgálatára társulatot szervezett. XIV. Benedek pápa - látva áldozatos működésüket - jóváhagyta, és Redemptorista szervezet néven terjedt el. Később engedelmességből elfogadta a püspöki kinevezést. Egyházmegyéjében minden plébánián missziót tartott, megszüntette az egyházi visszaéléseket: sokat tett a papság életszentségének és képzettségének érdekében. 79 élves korában visszamehetett szerzetébe, és azt vezette, még ágyhoz kötötten is. 94 éves korában halt meg; 1839-ben szentté, 1871-ben egyháztanítóvá avatták. Írásai 60 kötetet tesznek ki. Legnevezetesebb műve a Theologia Moralis, melyet a gyóntatók számára írt. Ma is népszerűek az Oltáriszentség és Szűz Mária dicsőítésére írt imái.
Méltán imádkozzuk a Zsoltáros szavával a szentmise Kezdőénekében:
Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban, a bölcsesség és értelem lelkével töltötte be őt az Úr, a dicsőség ruháját adta reá!
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Isten nem ítéli el a jó szándékú embert. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megszabaduljunk a büntető ítélettől.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki eljöttél, hogy a világ Üdvözítője legyél:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki a bűn testében jöttél el, hogy mindenben hasonlóvá legyél hozzánk, a bűnt kivéve:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megszabadítottál minket a bűn és halál törvényétől:
Uram, irgalmazz!
A SZENTLECKÉHEZ (Róm 8, 1-4)
A lélek törvénye, amely a Krisztus Jézusban való életből fakad, megszabadít minket a bűnnek és a halálnak törvényétől, hogy a megigazulás törvénye teljesedjék rajtunk.
AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 5, 13-19)
Jézus példabeszéde figyelmeztet arra, hogy jellé, példaképpé kell válnunk az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteinket, és dicsőítsék érte a mennyei Atyát.
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, mennyei Atyánkat, adja kegyelmét, hogy Szent Alfonz példájára a mi cselekedeteink is szüntelenül Isten dicsőségét szolgálják.
1. Add, Urunk, hogy a világ dicsősége helyett a Te szolgálatodban leljük örömünket.
2. Add, hogy egész életünk a szeretet szolgálata gyakorlásában legyen egyre tökéletesebb.
3. Világosítsd meg Szentlelkeddel értelmünket, hogy mindig felismerjük az akaratod szerinti helyes cselekvés módját.
4. Adj engedelmes akaratot, hogy Szent Alfonz példájára mi is engedelmes lélekkel fogadjuk földi helytartód, a pápa rendelkezéseit.
5. Add, Urunk, hogy földi életünk minden percét kihasználva juthassunk Szent Színed elé.
Gondviselő Atyánk! Egyházadat újra és újra szentekkel áldod meg, hogy az idők viharaiban életük példájával és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével tanítsák az embereket. Kérünk, adj új szenteket Egyházadnak, akik Szent Alfonz példája szerint egész életükkel a kegyelem gazdagodását és az emberek üdvösségét mozdítják elő. Krisztus, a mi Urunk által.
www.plebania.net