Mária Szent Nevének ünnepe

Kategória: Közös Értékeink! Találatok: 342

b_300_300_16777215_00_images_stories_AvianoMark.JPGMária Szent Nevének ünneplését, XI. Ince p. rendelte el a török felett Bécsnél 1683. szeptember. 12-én aratott győzelem emlékére! A győzelem után elindult Kárpátmedence  felszabadítása is, melyet az akkori emberek szintén Mária közbenjárásnak tulajdonítottak! A kultuszt Közép-Eu-ban főleg a passaui Mariahilf (→Mindenkor Segítő Szűz Mária) tisztelete ihlette. Bécs ostroma alatt I. Lipót cs. (ur. 1657-1705) és udvara Passauba menekült, és a kapucinus kolostor e kegyképe előtt könyörgött a szabadulásért.  

 
 
 
 
E kor nagy szentje, Boldog Avianói Márk, olaszul: Marco d’Aviano, (Aviano, 1631. november 17. – Bécs, 1699. augusztus 13.) olasz kapucinus szerzetes, tábori lelkészként teljesített szolgálatot a bécsi, esztergomi, párkányi és budai császári hadsereg törökellenes hadjárataiban. 1655-ben szentelték pappá és mint lelkész Nyugat-európai körútján szenvedélyesen prédikált a török ellen, erre XI. Ince pápa is felfigyelt. 1682-ben ezért a pápa Bécsbe küldte, mint apostoli követ, mert ekkor már tudták, hogy a török Bécs ellen fog vonulni. A szerzetes ott volt a Bécs elleni török támadásnál is. I. Lipót magyar király a győzelem után békét akart kötni a törökkel de Avianói Márk rábeszélte a pápát, hogy folytassák a hadjáratot a török ellen. Így lehetett jelen az Esztergom és Párkány visszafoglalásánál is, majd Buda visszafoglalásánál. A győzelem után a felszabadított romos Mátyás-templomban mutatott be hálaadó misét. Avianói Márkot Kárpátmedence, de az egész nyugatnak a 17. századi megmentőjeként tiszteljük. 
Forrás: Magyar Katolikus Lexikon 
A törökök által ostromlott keresztények imája, legyen a mi imánk is!! 
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. 
Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. 
Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. 
Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. 
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. 
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Isten éltesse a Marikákat, Máriákat, még a Mária Rádiót is ezen a szép napon, mennyei édesanyánk neve-napján!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Boldog Avianói Márk szobra Budán