Papszentelés Gyulafehérváron: hét diakónus lett áldozópappá

Nyomtatás

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Kozosegek_2437393507953657948.jpgHét diakónust szentelt áldozópappá dr. Kovács Gergely érsek szerdán délelőtt a gyulafehérvári székesegyházban. A felszenteltek közül hatan Hargita megyeiek.

A kálmándi Tempfli Máté szerpapot július másodikán 11 órától szenteli áldozópappá a szatmárnémeti székesegyházban Schönberger Jenő megyés püspök. A gyulafehérvári főegyházmegye diakónusait: a kézdivásárhelyi Forró Rolandot, a csíkszentdomokosi Bőjte Csongort, a csíkszenttamási Biró Károlyt, a gyergyócsomafalvi Baróti Tibort, a csíktaplocai Kerekes Pétert, a hidegségi Timár Józsefet és a borszéki Mazai Tihamért szerdán délelőtt szentelte áldozópappá dr. Kovács Gergely.
Az egyházmegye főpásztora prédikációjában kiemelte, a pap önként egész életét odaajándékozza Istennek és a híveknek, meggyőződésből és pásztori szeretetből. Hozzátette, a pap Krisztus képmása, és az egész papi szolgálat ezen áll: „Nem az a fontos, amit teszünk vagy mondunk, hanem akik vagyunk. A világ olyan képet alkot Krisztusról, amilyennek minket látnak.”
Márton Áron püspök egyik szentelési beszédéből idézve kifejtette, a hiteles szolgálat attól függ, mennyire élő a pap hite, és arra kérte a diakónusokat, éljék úgy Isten törvényét, hogy mindenki lássa rajtuk, hiszik, amit tanítanak. Ugyanakkor arra is intette őket, hogy vállalják fel a hívek küzdelmes életét, ismerjék meg a mai ember problémáit, és úgy szolgáljanak, hogy a jók jobbakká váljanak, a bizonytalanok új hitet és lelkesedést kapjanak.
A szentbeszédet a felszentelendők ünnepélyes ígérete és a Mindenszentek litániájának elimádkozása követte, majd a tulajdonképpeni szentelés, a kézrátétel és a felszentelő ima következett.
A papjelöltek egyenként a szentelő püspök elé térdeltek. Ő a két kezét a szentelendők fejére téve csendben imádkozott, ezáltal átadva a lelki hatalmat. Végül a jelen levő papság is a felszenteltekhez járult, és kezüket azok fejére téve kérték Isten áldását.
Az ünnepélyes beöltöztetés után az újonnan felszenteltek átvették szolgálatuk liturgikus eszközeit – a paténát (aranyozott kis, lapos tálca) és a kelyhet –, a kenyérrel és a borral együtt. A szentmise áldozati részében már az érsekkel együtt ünnepeltek: koncelebráltak.
A papszentelés után Baróti Tibort a gelencei plébániára, Biró Károlyt a csíkszeredai Szent Kereszt Plébániára, Bőjte Csongort a kolozsvári Szent Mihály-templomba, Forró Rolandot a csíkszentdomokosi, Kerekes Pétert a gyergyóditrói, Mazai Tihamért a gyimesbükki, míg Tímár Józsefet a szovátai plébániára helyezték ki.
Bíró István/Háromszéki Eszter
www.hargitanepe.ro