Uram, áldd meg a székely édesanyákat!

Nyomtatás

hajdu-istvanpb.jpgHajdó István atya 1942 december 18-án született a Hargita megyei Bogárfalván. 1962-ben érettségizett a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántor Iskolában, 1968-ban végzett a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, 1968 április 21-én Márton Áron püspök szentelte pappá. Első plébánosi kinevezése Nyikómalomfalvára szólt, ahol 1978-ig tevékenykedett.

Ezután 1985-ig Gyergyóújfaluban szolgált, majd 2006-ig Gyergyószentmiklós főesperes-plébánosa volt. Jelenleg Székelylengyelfalvi plébános. Hajdó István atya 80 erdélyi nemzettestvérünkkel Egerben nyújtotta be az állampolgársági kérelmét. Az esemény után készítettük a most következő beszélgetésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus”
- Mindörökké Ámen!
- Szeretettel köszöntöm Hajdó István atyát, itt Egerben, egy örömteli eseményen vettünk részt: a Nemzeti Összetartozás Törvényének köszönhetően Erdélyből több mint 80 ember érkezett, hogy Egerben adja be a magyar állampolgársági kérelmét. Ön egy nagyon szívhez szóló és megható beszédet mondott a sajtótájékoztatón, kiknek tartoznak Önök köszönettel ezért?
- Most amikor eljöttünk, akkor már a szívünkben ott volt a hála, a köszönet, és gondoltuk, ezt szóban is kifejezzük, és elmondjuk azoknak, akiért vagyunk, és akiknek sok mindent köszönhetünk. Legelőször ugye az imánk azért szállt fel annakidején, hogy a kommunista kormány tűnjön el az életünkből, különösen a mi életünkből, mert mi nagyon sokat kaptunk és kemény dolgot annakidején, amikor a kommunista világ élt Erdélyben és Romániában. (…) Nagyon hálásak vagyunk először a gondviselő Úristennek, aztán a csíksomlyói Szűz Anyának… (…) és az Anyaországnak, mert nagyon megpróbált az akkor, amikor ugye volt egy választás, és a külföldi magyarságot félreállították az életünkből. (…) Én mindig azt mondtam, hogy imádkozni kell, egymás kezét megfogni, és ragaszkodni kell, mert bízunk benne, hogy az Úristen a magyarságnak a lelkét és a szellemét megfogja világítani, és eljön az idő, amikor újra együtt leszünk, mint a gyönyörű szép magyar rónán a búzatáblák. És ennek volt igaza: Isten elhozta azt a történelmi időt, amikor a mai kormány elkezdett ezzel foglalkozni… (…) Emlékszem, hogy Erdélyben az emberek olyan boldogan újságolták, hogy valami nagy változás lesz... És eljött íme a változás! És mi vagyunk az első fecskék, akik Gyergyó vidékéről eljöttünk Eger városába – ahol a kövek is tudják, hogy mi a harc – ezt a szellemi harcot megvívni, és kibontakozni, hogy utána boldogan menni haza és elmondani testvéreinknek, hogy ti is igyekezzetek, hogy kezetekbe vehessétek azt az igazolást, hogy nem akárkik vagyunk, hanem a nagy magyarság gyönyörű bölcsőjének a virágai vagyunk, és szeretnénk itt maradni, felnőni, és a hazánkat, a magyarságnak ügyét, a gondolatát szebbé tenni. …
Szent István Plébánia, Gyergyószentmiklós
Hallgassa meg Sinkovics Andrea beszélgetését Hajdó István főesperessel: