Arca ragyogott, mint a nap

Kategória: Közös Értékeink! Találatok: 723

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_taborhegy.jpgAugusztus 6-a Jézus színváltozásának ünnepe. A napot, a Tábor-hegyen épült három bazilika felszentelésének ünnepét az első keresztény évezred végén kezdik számon tartani.

Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost,
s fölment külön velük egy magas hegyre.
Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap,
ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény.
S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele.
[Feofan Grek ikonja] Péter erre így szólt Jézushoz: 'Uram, jó itt nekünk!
Ha akarod, csinálok ide három sátrat:
egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.'
Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk,
s a felhőből szózat hallatszott:
'Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik,
őt hallgassátok!'

(Jn 17,1–5)
Jézus csodálatos színeváltozásának színhelyén, a galileai Tábor-hegyen az arab hódítás előtt három bazilika épült. Felszentelésük napja, augusztus 6. lett Urunk színeváltozásának (Transfiguratio), más néven a Legszentebb Megváltónak, a Megváltó megdicsőülésének ünnepe – szerepel Jankovics Marcell Jelkép-kalendáriumában.
A keleti egyház már a VI. században megülte, és karácsony, húsvét, pünkösd után ezt az ünnepet tekinti a legszentebbnek. Az ünnep a keleti egyházból került át a latinba. III. Kallixtus pápa a nándorfehérvári győzelem hálaemlékezetére tette az egyházban egyetemessé. Az összekapcsolást az indokolta, hogy az 1456. július 22-i győzelem híre két héttel később, épp augusztus 6-án érkezett a pápai udvarba. A napot az 1493. évi esztergomi tartományi zsinat parancsolt ünnep rangjára emelte.
Magyar Kurír