A Szentatya magyar nyelvű köszöntése és „Urbi et Orbi” áldása

Kategória: Közös Értékeink! Találatok: 1113

beke.jpgA pápa karácsonyi üzenete után 65 nyelven mondta el jókívánságait. Elsőnek a római és az olasz híveket köszöntötte, azt kívánva, hogy az Üdvözítő Krisztus születése, evangéliumának örömteli befogadása újítsa meg a hívők szívét, hozzon békét a családokba, nyújtson vigaszt a szenvedőknek és segítse az egész ország lakóit, hogy növekedjenek a kölcsönös bizalomban.

A pápa magyar köszöntése sorban a 12. volt: Áldott Karácsonyt!
Az utolsó fohász ismét latinul hangzott el: „Veni ad salvandum nos!” Ezután Jean-Louis Tauran protodiakónus bíboros bejelentette: „A Szentatya, XVI. Benedek pápa minden jelenlévő hívőnek és azoknak, akik áldását a rádión, a televízión és a tömegtájékoztatás új technológiai eszközein keresztül fogadják, teljes búcsút engedélyez az egyház által meghatározott formában”. A bíboros így fohászkodott: „Imádkozzunk a Mindenható Istenhez, hogy őrizze meg sokáig a pápát az egyház élén, adjon békét és egységet az egyháznak az egész világon”.
A Szentatya ekkor áldását adta Róma városára és az egész világra, kérve Szűz Mária, Szent Mihály főangyal, Keresztelő Szent János, Szent Péter és Pál apostolok, valamint minden szent közbenjárását. Istentől pedig minden bűn elengedését és feloldozását, a Szentlélek vigasztaló kegyelmét kérte. A hívek maradjanak a végsőkig állhatatosak a jó cselekedetekben. „És a mindenható Istennek: az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor! Ámen.
(vm)