Értve olvassuk a Bibliát

Kategória: Szentírás Találatok: 1090

Bibliai hétvégét évente szervez a Szatmári Egyházmegyében a Katolikus Magyar Bibliatársulat és a Szatmári Római Katolikus Püspökség Világiak Irodája.

Az ilyen hétvégéken értő bibliaolvasás folyik olyan interaktív foglalkozásokkal és játékokkal, amelyek élővé, közelibbé tehetik a Szentírás üzenetét.
Az idei háromnapos rendezvény a „Mentő-csodák”, „Gyógyítások”, „Ördögűzés, feltámasztás” és „Ajándékozó csodák” megfelelő bibliai részleteivel vezette végig az olvasókat a krisztusi csodák közvetlenségén, emberszeretetén. A hétvégi foglalkozásokat Ft. Nagy József, a Katolikus Magyar Bibliatársulat vezetője és Magos Gyöngyvér marosvásárhelyi munkatárs tartotta, Kujbus Márta, a Világiak Irodája referensének közreműködésével.
Ft. Nagy József kérdésünkre elmondta, Erdély különböző egyházmegyéiben rendeznek ilyen hétvégéket. A szatmári egyházmegyébe már a Biblia Évének meghirdetése előtt jártak bibliás foglalkozásokat tartani és azóta folyamatos fejlődést tapasztalnak. Az éves bibliai hétvégéken kívül havonta küldenek Bibliaóra-vázlatokat a plébániákon összegyűlő bibliakörök foglalkozásaihoz, az ilyen hétvégi rendezvények azonban fontosak a találkozás, eszmecsere, a helyes bibliai értelmezés és a saját életünkre vonatkozó üzenet felfedezése szempontjából is.
A résztvevők megfogalmazták annak igényét, hogy a különböző plébániák bibliaköreinek lehetősége legyen évente, a bibliai hétvégén kívül is találkozni, és ígéretet tettek arra, hogy saját közösségeikbe is továbbviszik azt, amit a hétvégén kaptak.
Szatmári Magyar Hírlap