Szent Antal Kilenced- Hetedik kedd

Kategória: Ünnepek Találatok: 4165
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/23400as.jpg
There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/23400as.jpg
There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/kis_0199_.jpg
There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/kis_0199_.jpg

ImageSzentünk tanítása: A valóban áldozatos ember mások bűneit is lelkére veszi, és az Úr Jézushoz hasonlóan bánkódik miattuk.

 

 

 

 

 

ImageHálaadás a kapott kegyelemért

Ezerszer, százezerszer áldalak és magasztallak, csodatevő védőszentem, dicsőséges Szent Antal! Nem találok szót hálám méltó kifejezésére. A szívem csordultig van magasztalással és hálával. Hittem csodatevő hatalmadban, s hitemet kérésem teljesítésével jutalmaztad... (Itt mondd el saját szavaiddal, miben teljesült kérésed.) Hálából megígérem neked, hogy életemet egész különlegesen a Te szolgálatodra szentelem, erényeidet hűségesen követem, dicsőségedet mindenkor hirdetem. Legyen áldott az Úristen szent neve, az ő hatalma szerezte meg nekem ezt a kegyelmet. Áldassék a Boldogságos Szűzanya hatalmas közbenjárása, aki anyai szeretettel támogatta ezt a kérésemet. Örvendjenek velem az összes angyalok, akik tanúi voltak ínségemnek, s most velem ujjonganak a meghallgattatásban. Áldott legyen Szent Ferenc Atyánk, a Te mestered és példaképed, s a mi pártfogónk és atyánk! Hála minden szentnek, aki Veled együtt közbenjárt értem a mennyei Atyánál. Hálából azt kérem, hogy méltó lehessek a megnyert kegyelemre. Segíts életem megjavításában, a bűn ellen oltalmazz, egész életemben támogass, hogy szentül éljek itt a földön, és üdvözüljek a mennyben.

Ámen.

 
Sárközi Sándor piarista atya szentbeszéde:
Kállay Emil piarista atya szentbeszéde:
Ft. Oláh Dénes szentbeszéde: