A szegedi Havas Boldogasszony-templom búcsúja

Nyomtatás

ImageA dél-alföldi térség legnagyobb búcsúja évszázadok óta a szeged-alsóvárosi ferences templom Havasboldogasszony-ünnepe, melyet az idén július 31-én és augusztus 1-jén tartanak.

A hírös város nagy krónikása, Tömörkény István írta e búcsúról: „Nagy ünnep a Havi. Ez valóságos időpont, egy darab sarokkő az idők folyásában, melynek napját mindenki tudja és ismeri. Ez az emlékezés onnan támad, hogy Havi napján mindenki megmozdul, aki élő, hogy járuljon Mária elé.”
A középkori Rómában szokás volt, hogy Mária-ünnepeken a Santa Maria Maggiore-bazilikában mise közben hófehér rózsaszirmokat hullajtottak a hívek közé, amely a templom eredetlegendájára utal: egy gyermektelen, gazdag házaspár templomot akart építtetni. Szűz Mária egy nyári éjszaka megjelent álmukban és tudtukra adta, hogy oda építsék, ahol másnap reggel hó esik. A hó az Esquilinus-dombon hullott, a templomot fel is építették.

Ferencesek a XV. század derekán érkeztek Szeged-Alsóvárosra. Hatalmas csillagboltozatos, gótikus templomuk felépítéséhez Mátyás királytól kaptak segítséget; később barokk berendezést kapott. A török hódoltság idején az Alföldön csak a ferenceseknek engedték meg, hogy a keresztény hitet ébren tartsák, a népet látogatva. Így az alsóvárosi templom és rendház jelentős lelki központtá vált. Amikor megengedetté vált a zarándoklat, egyre nagyobb számban érkeztek a hívek a templom főbúcsújára.

 

Image 

Mit jelent a búcsú napjainkban? Sokak számára vásárt, körhintát, árusokat, szórakoztató kisiparosok letelepedését a templom körül. A katolikusok számára azonban mást, ennél többet: szentmisét, szentgyónást, találkozást Istennel, elcsöndesedést, kiszakadást a hétköznapok rohanásából, sebeink gyógyulását. Vagy ahogy Varga Kamill, a szegedi ferences templom plébánosa mondta: „Ha valaki eltöri a lábát, akkor elmegy orvoshoz, röntgenre, gipszelőbe. Csontja összeforr, lába meggyógyul. De még szükséges a teljes épséghez a rehabilitáció, a gyógytorna. A teljes felépüléshez, sebekkel teli szeretetünk gyógyulásához szükséges, hogy az egyház által előírt módon részesüljünk a teljes gyógyulás folyamatában. Ehhez segít hozzá minket a búcsújárás.”
Az idei búcsú programja:

Július 31., szombat

15 óra – ifjúsági szentmise papi és szerzetesi hivatásokért (Zarándy Kleofás és Posztós Erik, a ferences rend idei újmisései)

17 óra – ünnepélyes zsolozsma (Varga Kamill plébános)

18 óra – görög katolikus szent liturgia (Ivancsó István)20 óra – rózsafüzér (ferences szerzetesjelöltek)

21 óra – keresztút a Mátyás téren (a Házas Hétvége Közösség tagjai)

22 óra – szentségimádás a kolostor kertjében

24 óra – mise a halottakért (Komáromi Előd esztergomi ferences tanár)

Augusztus 1., vasárnap

6 óra – ünnepélyes reggeli zsolozsma (Varga Kamill plébános)

7 óra – szentmise édesanyai, édesapai hivatásokért (Szikszay Leopold)

9 óra – ünnepi szentmise a családokért, körmenet (Ladocsi Gáspár püspök)

12 óra – szentmise az idősekért, betegekért, ápolókért, utána litánia (Kercza Asztrik, a pesti ferences templom lelkipásztora)

15.30 – tridenti szentmise (Alácsi Ervin tábori lelkész, Hódmezővásárhely)

17.15 – esti zsolozsma

18 óra – a búcsú záró szentmiséje, Te Deum (Gyulay Endre püspök)

Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír