Assisi Szent Ferenc ünnepén!

Kategória: Ünnepek Találatok: 2027

Sok szeretettel küldöm mindnyájatoknak Szent Ferenc atyánk áldását,amelyet Sienában diktált nagy betegen.

"Írd,hogy megáldom összes testvéreimet,a szerzetben élőket és az ezután következőket,egészen a világ végéig.Mivel azonban gyöngeségem és fájdalmaim miatt nem tudok beszélni,csak röviden,ebben a három mondatban adom tudtára akaratomat minden testvéremnek.Nevezetesen,hogy áldásom és végrendeletem emlékezetének jeléül mindig szeressék egymást,azután mindig szeressék és őrizzék meg úrnőnket,a szent szegénységet,és végül mindig legyenek hűségesek az Anyaszentegyház elöljárói és minden klerikusa iránt,és legyenek az ő alattvalóik."
Kisebb testvéri szeretettel,
Cs.t.