A barátok vannak a legtöbben

Nyomtatás

ImageHazánk legnépesebb férfi szerzetesi közössége a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. Most megjelent névtáruk adatai szerint létszámuk 113 fő, közülük 88-an papok.


 

A rendtartomány 2006-ban alakult meg a két korábbi magyarországi ferences provincia (kapisztránusok és mariánusok) egyesülésével. Tizennégy rendházuk van, ebből négy a fővárosban, öt a Dunántúlon, négy az ország keleti felében, egy pedig Kárpátalján. A házakhoz kapcsolódó templomokban lelkipásztori munkát végeznek, nyolc oktatási, négy szociális és négy kulturális intézményük van. Ferences vezetés alatt működik a Mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely és az ország legforgalmasabb temploma (pesti ferences) is.

A 130 oldalas névtár tartalmazza a ferencesek magyarországi történetét, az egyes rendházak múltjának és jelenének ismertetését, valamint a rendtagok életrajzi adatait.
A ferencesek még alapítójuk, Assisi Szent Ferenc életében megtelepedtek hazánkban, és azóta is folyamatosan, még a török hódoltság korában is helyükön maradtak. Mindig nagy népszerűségnek örvendtek a magyar nép körében, nem véletlenül nevezik őket barátoknak.

A ferences rend világviszonylatban is az egyik legnépesebb szerzetesi közösség, több mint 16 ezer rendtagjuk van. Csak a jezsuiták és a szaléziek vannak többen. Nálunk azonban a ferencesek a legnépesebb közösség, kevéssel megelőzve a jezsuitákat.

katolikus.hu

 

Image